Od krytyki przez własne doświadczenie do zrozumienia…oby!

Wiele krytycznych słów, dotyczących działalności organizacji wywodzących się ze środowiska szkoleniowego i reprezentujących je przed władzą państwową, padło ze strony osób zaangażowanych w tzw. „oddolną” inicjatywę utworzenia samorządu instruktorów i egzaminatorów. Niestety, co często sprawdza się w propagandzie, rzucone złe słowo, choćby prawda była inna, funkcjonuje już dalej swoim własnym życiem. Twórcy takich przekłamań wiedzą, że ludziom łatwiej jest powtarzać pewne opinie, niż włożyć trud w poznanie prawdy o rzeczywistości, z jej skomplikowanymi uwarunkowaniami. Mając wiedzę o tych prostych mechanizmach można, choć może mało uczciwie, ale w miarę skutecznie, budować przekonanie o nowatorstwie i jedynie zbawiennym wpływie proponowanych rozwiązań na zmianę doskwierającej wszystkim rzeczywistości, wykorzystując bezsilność oczernianych, wobec mniejszej możliwości dotarcia do szerszej publiczności.

Czasem tym, których dorobek się neguje, przychodzi w sukurs doświadczenie osób, które też włożyły wiele wiedzy, wysiłku i czasu w próby wpłynięcia na decyzje władzy politycznej i doświadczyły lekceważenia z jej strony.

 

JASNOŚĆ WIDZĘ , JASNOŚĆ.

Kolejny mój felieton będzie bardziej optymistyczny, bo wszystkim nam milej jest postrzegać jasne strony naszego życia niż te ciemne.

Rok 2019, zwłaszcza jego końcówka obfituje w szereg pozytywnych działań, które mają miejsce w przestrzeni naszych zainteresowań.

Stowarzyszenie Kierowca PL. zainaugurowało ogólnopolski program edukacyjny w tematyce poruszającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym. ,,NIE BĄDŹ DZBANEM DROGOWYM” www.dzbandrogowy.pl 
Program prowadzony jest  i będzie kontynuowany w 380 szkołach ponadpodstawowych na terenie całej Polski z udziałem właścicieli OSK i instruktorów, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa.
Spotkanie informacyjne o programie,  odbędzie się już 28 listopada br. w warszawskim WORD-zie.

 

Finał I Praskiego Konkursu Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej – „Pięć złotych minut – z nami bezpieczniej”

30-ci trzyosobowych zgłoszonych do konkursu drużyn, 90-tka wspaniałych dzieciaków stanęła dzisiaj w OSIR przy ul. Siennickiej 40 do finałowych zawodów. Konkurs wraz z Fundacją Prometeusz współorganizowało nasze Stowarzyszenie. Naszym głównym zadaniem było zorganizowanie towarzyszącego finałowi festynu edukacyjnego - Z nami bezpieczniej. Atrakcjami były: miasteczko ruchu drogowego i mini konkurs Koło Fortuny zapewnione przez Straż Miejską m.st. Warszawy; symulator zderzeń i test psychomotoryczny z ITS.

 

Refleksja Pana Krzysztofa Szymańskiego Prezesa PIGOSK po uroczystości jubileuszowej SOSK

W dniu 15 listopada 2019 roku uczestniczyłem w Jubileuszu 25-lecia  Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie.

W ramach uroczystości Prezes Stowarzyszenia Jan Szumiał zorganizował Konferencję pt.: „Stawiamy na bezpieczeństwo na drodze”. Jan Szumiał  znany jest z bardzo szeroko zakrojonej działalności na rzecz BRD.  Korzystając ze swoich możliwości i pozycji zawodowej zaprosił do udziału w seminarium znanych lektorów, którzy w oparciu o badania naukowe i własne doświadczenie przekazali zebranym bardzo cenną wiedzę potrzebną wykładowcom i instruktorom do szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców. Przedstawione zostały tematy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, postaw kierowców  wobec pieszych, zachowania instruktorów w trudnych sytuacjach generujących duży stres, skuteczności funkcjonowania fotoradarów oraz zastosowania  defibrylatorów dla zwiększenia przeżywalności osób u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

 

Pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie wczesnego zamknięcia możliwości zdawania egzaminu państwowego na kategorie motocyklowe w WORD w Warszawie.

W trosce, zarówno o kandydatów na kierowców jak i szkoleniowców, oraz pragnąc aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w kolejnym sezonie, pismem Zarządu SOSK pragniemy zwrócić uwagę Pana Marszałka na fakt, że podjęta decyzja godzi w interesy wielu osób.

Obchody 25 lecia działalności SOSK Warszawa

mde

W dniu 15 listopada 2019, w Hotelu „Hedera” w Babicach Starych pod Warszawą, miały miejsce obchody 25 rocznicy działalności Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców
w Warszawie.

Program obchodów, które trwały od godziny 14.00 do 22.00, obejmował:

-konferencję „Stawiamy na bezpieczeństwo na drodze”,

- uroczystość jubileuszową,

- uroczystą kolację.

 

Odpowiedź Dyrektora WORD Warszawa na wystąpienie SOSK

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Dyrektora WORD Warszawa na pismo skierowane przez Zarząd SOSK, a dotyczące terminów egzaminowania na kategorie motocyklowe.

Wystąpienie SOSK do Dyrektora WORD Warszawa

Zarząd SOSK wystosował pismo do Dyrektora WORD Warszawa w sprawie wydłużenia czasu przeprowadzania egzaminów państwowych na kategorie motocyklowe.

Czekamy na odpowiedź w tej ważnej, zarówno dla szkolących jak i szkolonych na kategorie motocyklowe, sprawie.

Kto pyta, nie błądzi!

Czyje interesy ma chronić samorząd zawodowy, swoich członków czy tych którym świadczą oni usługi?

Czy, aby na pewno podstawowym celem powołania samorządu zawodowego jest ochrona osób wykonujących dany zawód, jak to wynika z Oświadczenia Komitetu Redakcyjnego SZIE: „podstawowym celem powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów jest wsparcie i ochrona osób wykonujących te zawody” ?

Poczytajmy jak na to pytanie odpowiada Konstytucja RP.


Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Art. 17. Tworzenie samorządów

1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

Faza szkoleń w konkursie „Pięć złotych minut – z nami bezpieczniej” dobiegła końca.

26 października, w gościnnych murach SP 206 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie odbył się ostatni z 6 kursów dla uczniów, nauczycieli i kandydatów na sędziów w konkursie, którego współorganizatorem jest SOSK Warszawa. Trzy pierwsze kursy to, certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji, kursy BLS-AED, a trzy ostatnie to kursy urazowe. W obu szkoleniach wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia.

 

Archiwum

Zobacz także