Zaproszenie na spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic – 24 września 2021

Zmiany, zmiany, zmiany…

W dniu 24 września 2021 o godzinie 9.00 w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1 odbędzie się otwarte spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic poświęcone wprowadzanym i projektowanym zmianom w aktach prawnych związanych z ruchem drogowym, transportem drogowym, szkoleniem ( w tym warsztaty instruktorskie) i egzaminowaniem oraz zasadami pobierania profili OSK i PKK przez ośrodki szkolenia kierowców.

Zaproszeni goście: Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego (DTD)Ministerstwa Infrastruktury, Naczelnik wydziału szkolenia kierowców i uprawnień do kierowania pojazdami DTD MI, Z-ca Naczelnika WRD KS Policji, Dyrektor WORD w Warszawie, Dyrektor ITS, Dyrektor BAiSO m. st Warszawy, Naczelnik wydziału nadzoru, kontroli i rejestracji pojazdów, Dyrektor pionu produktów i usług identyfikacyjnych PWPW.

Organizatorami spotkania są Zarządy: Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie i Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie.

 

Zapoznaj się z proponowanymi zmianami w prawie

Informujemy, iż na stronie internetowej RCL jest zamieszczony projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia  kierowców wykonujących przewóz drogowy . Projekt rozporządzenia jest opracowany w związku  z przesłaniem ustawy o zmianie UOTD i niektórych innych ustaw do Sejmu. Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Nowe Rozporządzenie MI w sprawie egzaminowania na prawo jazdy

5 września br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.08.2021 w sprawie egzaminowania na prawo jazdy wprowadzające zmiany w Rozporządzeniu MI  z dn.28.06.2019 r. Najważniejsze to:

-zmiana częstotliwości przydzielanych egzaminów egzaminatorom, -zmiana brzmienia zapisu w tabeli 1 poz. 4 dotycząca nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, -zmiana kryteriów oceny i sposobu wykonywania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym dotyczących wyższych kategorii prawa jazdy niż grupy kat: A  i B.

Proszę o zapoznanie się z nowym rozporządzeniem ( w załączniku) .

J. Szumiał prezes SOSK Warszawa

Środowisko warszawskie świętuje Dzień Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Dzisiaj 6 sierpnia, pomimo niesprzyjającej pogody, przedstawiciele środowiska szkoleniowego Warszawy uroczystym przejazdem przez ulice miasta oraz spotkaniem integracyjnym, rozpoczęli obchody Dnia Instruktora. Zachęcamy instruktorów z całego kraju do spotkań środowiskowych 7 SIERPNIA i dzielenia się relacjami z ich przebiegu.

7 sierpnia – naszym dniem

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy niezależnie od tego czy jesteśmy zrzeszeni czy też nie.
Proponujemy aby 6 sierpnia, w piątek, wszyscy chętni instruktorzy spotkali  się samochodami szkoleniowymi pod Instytutem Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80, o godz.11.00. Wszyscy otrzymają do zamocowania na samochodach chorągiewki związane z Dniem Instruktora Nauki i Techniki Jazdy ufundowane przez wydawnictwo "LIWONA". Następnie przejedziemy w kolumnie przez Warszawę: tj. obok WORD Odlewnicza, Powstańców Śląskich i Radarowa do Janek na teren toru gokartowego. Tam odbędzie się spotkanie integracyjne przy grillu ( kiełbaski, kaszanka, kurczak, napoje).

Czekamy na Państwa zgłoszenia na e-mail: jan.szumial@sosk.waw.pl

Otwarcie nowego miejsca egzaminowania na kat. motocyklowe Warszawa-Bemowo

W dniu 26.08.2021 o godzinie 14:00 na Bemowie odbyło się oficjalne otwarcie miejsca egzaminowania na wszystkie kategorie motocyklowe AM, A1 , A2, A.  tym samym jest to drugi punkt w Warszawie gdzie można przystąpić do egzaminu na jednoślady. Najbardziej z tego faktu cieszy się chyba lewobrzeżna Warszawa i klienci z powiatu warszawsko zachodniego, gdzie przeprawa zatłoczonymi mostami przez Wisłę było dużym wyzwaniem. Nowo wyasfaltowany plac manewrowy większy niż na ul. Odlewniczej z pewnością poprawi komfort dla osób zdających.  Jak zapewnił Pan Dyrektor WORD po godzinach , plac będzie odpłatnie dostępny dla instruktorów i ich kursantów. Dla kat. AM  zakupiono motorower Junak, dla A1 Yamaha MT-125, dla A2 Yamaha MT-07 o obniżonej mocy, oraz nowość motocykl BMW G-310. Na kat. A Yamaha MT-07.

Członkowie SOSK w Warszawie zapraszają do wspólnego świętowania Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie pragną gorąco zaprosić całą brać instruktorską regionu, niezależnie od przynależności do naszej organizacji, do udziału w obchodach Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy.

Dniem przyjętym jako święto naszego środowiska jest 7 sierpnia, jednak ze względu na okres urlopowy i wyjazdy weekendowe, oraz fakt iż stale jesteśmy niejako w przededniu uznania tego święta za dzień oficjalnie obchodzony na terytorium RP, proponujemy aby 6 sierpnia, w piątek, wszyscy chętni instruktorzy spotkali  się samochodami szkoleniowymi pod Instytutem Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80, o godz.11.00. Wszyscy otrzymają do zamocowania na samochodach chorągiewki związane z Dniem Instruktora Nauki i Techniki Jazdy ufundowane przez wydawnictwo "LIWONA". Następnie przejedziemy w kolumnie przez Warszawę: tj. obok WORD Odlewnicza, Powstańców Śląskich i Radarowa do Janek na teren toru gokartowego. Tam odbędzie się spotkanie integracyjne przy grillu ( kiełbaski, kaszanka, kurczak, napoje).

Nasze nieformalne spotkanie, może stać się przyczynkiem do bliższego poznania się wzajemnie oraz zintegrowania warszawskiego środowiska szkoleniowego. Proponowany, przez SOSK Warszawa sposób wejścia w świętowanie Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy może sprawić, iż biorący udział w spotkaniu, będą mogli obchodzić 7 sierpnia w poczuciu przynależności do ważnej i skonsolidowanej grupy zawodowej, potrafiącej rozmawiać o sprawach ważnych dla środowiska, w przyjaznej atmosferze, dzielić się doświadczeniem i przemyśleniami oraz wspólnie i ponad podziałami świętować.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci udziału w uroczystościach na e-mail: jan.szumial@sosk.waw.pl do 1 sierpnia.

Za Zarząd SOSK Warszawa

Jan Szumiał- Prezes

Misyjny Festyn Św. Krzysztofa w Otwocku – 18 lipca 2021 r.

Zapraszamy do udziału w Festynie organizowanym przez MIVA Polska, którego nasze Stowarzyszenie jest partnerem.

Głos naszego środowiska w przygotowaniu projektu zmian ustawy o kierujących pojazdami.

Przedstawiamy wspólną opinię współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK: OIGOSK, PIGOSK i PFSSK na temat planowanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, wysłaną do Ministerstwa Infrastruktury za pośrednictwem ePUAP.

Jednocześnie za Prezesem OIGOSK informujemy, że w dniu 2021-04-28 na posiedzeniu nr 93 Komisji Infrastruktury (INF), prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber przedstawił informację Ministra Infrastruktury na temat pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu przygotowania tych osób do egzaminów na prawo jazdy i udziału w ruchu drogowym.

Pan Rafał Weber Sekretarz stanu w MI zaprezentował n/w 8 obszarów "pożądanych" zmian, do usankcjonowania których w systemie prawnym, będzie dążyć Ministerstwo Infrastruktury. Wiceminister oświadczył, że po odwołaniu stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostanie ponownie złożony wniosek (pierwotnie 5 czerwca 2018) o wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami zawierającego przedstawiane zmiany w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców oraz instruktorów i instruktorów techniki jazdy.

Zaproszenie do udziału w Motocyklowym Zlocie Instruktorów i Egzaminatorów 10-12 września 2021

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców zaprasza do udziału w V zlocie instruktorów i egzaminatorów, który odbędzie się  w tym roku w Skorzęcinie od 10 do 12 września. Atrakcją tego zlotu będzie wspólny przejazd na motocyklach przez Gniezno i Biskupin oraz wieczorne grillowanie. Bogato wyposażone domki letniskowe z aneksem kuchennym zapewnią nam komfort pobytu. Zdjęcia zarezerwowanych domków można zobaczyć na stronie www.karolinkaskorzecin.pl/al--promienista.html.
W załączeniu przesyłamy także druk zgłoszenia dla zainteresowanych uczestnictwem osób, które po wypełnieniu należy przesłać mailem na adres gsosk@wp.pl, albo zrobić jedynie zdjęcie i odesłać SMS-em na nr telefonu 509 569 965. Wzięcie udziału w zlocie wraz z pobytem kosztuje każdą osobę 200 zł. Zapłacić należy przelewem do 31 sierpnia podając nazwisko z adnotacją „zlot” na konto bankowe GSOS o nr: 98 1090 2037 0000 0001 3059 3161.
Za Zarząd GSOS w Katowicach

Franciszek Saługa
sekretarz Zarządu

Archiwum

Zobacz także