Kolejny ranking cenowy dla Pragi-Południe i okolic.

Niebawem opublikujemy przegląd cen kursów, kolejnej dzielnicy, czasami tkwimy w nieświadomość, jak zmienny jest rynek nie analizujemy realnych kosztów naszej działalności. Jaka jest wartość nabywcza pieniądza to widać, wystarczy pójść do najbliższego marketu i napełnić siatkę. Praga znacznie odstaje od Bemowa-Bielan ale pojawiają się już pierwsze jaskółki. Wiosną wszystko się budzi i My też powinniśmy.

Uwagi środowiska szkoleniowego do projektu Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw z dn. 28.12.2020

sdr

Współpracujące ze sobą organizacje o zasięgu krajowym reprezentujące ośrodki szkolenia kierowców tj.: PFSSK;PIGOSK i OIGOSK złożyły na ręce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera uwagi środowiska szkoleniowego do projektu Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw z dn. 28.12.2020. 

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami

Analiza rynku cenowego w dobie pandemii dla miasta Warszawa.


Cyklicznie będziemy umieszczać ranking cenowy kursów na prawo jazd, dla poszczególnych dzielnic. Oto pierwszy w tym roku wykaz cen z oficjalnych stron internetowych dla dzielnicy Bemowo-Bielany.
Jak widać po okresie załamania rynku na początku 2020 roku, obecnie szkolenie wróciło na normalne tory, klienci przyzwyczaili się do tego, że trzeba sobie jakoś radzić w tym trudnym okresie. Wymiana samochodów, wysokie ceny paliwa, znaczny wzrost płacy instruktorów jak również czynszów i kosztów ogólnych utrzymania OSK spowodował ruch cenowy. Ale to jeszcze nie koniec, w środowisku mówi się o wiosennej stopniowej regulacji , aż do osiągnięcia kwoty ok. 3000 zł w sezonie letnim. Być może nasza branża, wyjdzie z wieloletniej ,, zadyszki" i zaczniemy normalnie pracować i zarabiać. To wszystko zależy od nas samych.

Wniosek PFSSK, PIGOSK i OIGOSK skierowany do Ministra Zdrowia

 

Informacja Prezesa PIGOSK o działaniach trzech organizacji w sprawie Tarcz Finansowych 1.0 i 2.0

Szanowni Państwo!

Od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą skorzystać przedsiębiorcy z naszej branży, którzy posiadają w PKD kod 85.59B.

Aby uzyskać wsparcie finansowe należy spełnić warunki określone w informacji zawartej w linku: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html

Stawiane są pytania o dalsze finansowanie, o możliwość umorzenia, 100% pomocy w ramach Tarczy 1.0. Na bieżąco śledzimy te tematy i reagujemy, uwzględniając nasze potrzeby i możliwości. Do skorzystania z Tarczy 2.0 mamy mniejsze możliwości, ponieważ do końca roku szkoliliśmy intensywnie i nie wszyscy uzyskali wymagany spadek przychodów.

Niewykluczone, że PKD 85.59B był dopisany w związku z naszym pismem.

W załączeniu przesyłam odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na wspólne pismo PIGOSK, PFSSK i OIGOSK z dnia 03 grudnia 2020 r.

Pozdrawiam, w imieniu Zarządu PIGOSK

Prezes Krzysztof Szymański

Podaruj dziecku w Afryce rower!

Kto z nas  będąc dzieckiem nie miał roweru, a nasze dzieci ? Rower u nas przechodzi już do grupy pojazdów ogólnodostępnych, można wypożyczyć go także krótkoterminowo. Dzisiaj pojawiają się i budzą zainteresowanie coraz nowocześniejsze urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, często w celach rekreacyjnych. Takich możliwości niestety nie mają dzieci z niektórych krajów Afryki takich jak: Republika Środkowej  Afryki, Czad i Gambia, w których edukacją zajmują się głównie misjonarze wskazujący na fakt, iż dostęp do edukacji ogranicza brak dostępu do transportu.

My przedstawiciele środowiska szkoleniowego poświęcający swój czas i talenty dla wypracowania odpowiednich kompetencji podstawowych i podnoszeniu kwalifikacji ludzi pracujących w szeroko pojętym transporcie, oraz tych którzy korzystają z własnych pojazdów mechanicznych,  często dodatkowo zajmując się edukacją komunikacyjną dzieci i młodzieży, w tym zgodnego z prawem i bezpiecznego korzystania z jednośladów w ruchu drogowym, szczególnie rozumiemy jak wszelkiego rodzaju pojazdy ułatwiają życie ich użytkownikom.

 

Apel MIVA Polska o wpłaty na zakup rowerów dla dzieci – uczniów w Afryce.

Przekazanie pieniędzy na ten cel od członków SOSK zadeklarowało 6 osób, w sumie 500,00 zł. Dobre i to. Dziękuję i czekam na ewentualne kolejne deklaracje. Jan Szumiał Prezes SOSK

w załączeniu więcej informacji o akcji "Rowery dla uczniów w Afryce

 

Zmiany w ustawie o drogach publicznych dotyczące pojazdów nienormatywnych

W dniu 11 stycznia 2021 r. poz. 54 opublikowana została Ustawa z dn. 18 grudnia 2020 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w ustawach:

- o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 Dz. U. z 2020 r. poz.470, 471, 1087, 2338; kodeksu postępowania administracyjnego

- kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320

- prawo o ruchu drogowym  z dn.20.06.1997 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517

- prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dn.30.08.2002 Dz. U. z 2019r. poz. 2325 i z 2020 r. poz. 2299, 2320.

Zmiany dotyczą klasyfikacji dróg, zakazu ruchu pojazdów o określonym nacisku pojedynczej osi napędowej w zależności miejsca przebiegu drogi, konsekwencji i wysokości kar za nie stosowanie się do powyższych zakazów, zmiany kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i stawek za zezwolenie na przejazd drogami publicznymi pojazdu nienormatywnego.

 Zapisy w większości wchodzą w życie po upływie 14  od ogłoszenia, z wyjątkiem zmian w prawie o ruchu drogowym które wejdą zaczną obowiązywać po upływie 60 dni.

Chrońmy pieszych- dlaczego?

Do tej kwestii należy podejść wielowątkowo. Należy rozpatrzeć to od kilku stron: pieszy, kierowca, pojazd, postęp technologiczny, niedoskonałości organizmu człowieka, wiek osób uczestniczących w ruchu drogowym i warunki pogodowe oraz stan dróg. Te wszystkie elementy mają wpływ na bezpieczeństwo, dlatego omówimy je w kolejności uwzględniając obserwowany stan faktyczny.

Pieszy - pieszymi są osoby o różnym stopniu pełnosprawności. Są wśród pieszych osoby w pełni sprawne, młode, w tym dzieci, ale są również osoby starsze, cierpiące na różnego rodzaju schorzenia, mające kłopoty ze wzrokiem, ograniczenia w poruszaniu się, refleks zdecydowanie mniejszy od młodych, borykające się z różnymi problemami. Niezależnie od pełnosprawności istnieje wiele czynników osłabiających koncentrację pieszych takie jak: korzystanie z urządzeń elektronicznych, zamyślenie, a w przypadku grupy dzieci rozkojarzenie zabawą. Dodatkowo w naszej strefie klimatycznej piesi często poruszają się w złych warunkach pogodowych, lub po zapadnięciu zmierzchu.

 

Mija rok 2020

Przed rokiem, o tej porze dyskutowaliśmy głównie w środowisku szkoleniowym na temat wprowadzanych w rozporządzeniu  zmian dotyczących :

  • organizacji przeprowadzania egzaminów państwowych (zobligowania WORD-u do przeprowadzania egzaminu o konkretnej wyznaczonej godzinie, wskazania maksymalnej liczby osób egzaminowanych w jednym dniu przez jednego egzaminatora),
  • wprowadzenia obowiązku przeprowadzania egzaminu państwowego na kat.C+E  pojazdem członowym z okresem przejściowym do 1 stycznia 2025 roku.
 

Archiwum

Zobacz także