Decyzja PWPW o przedłużeniu udostępniania na dotychczasowych zasadach portalu OSK

Zmiany w korzystaniu z portalu OSK

W dniu  02.06.2021 odbyło się spotkanie Prezesów PIGOSK i OIGOSK z Dyrektorami DTD MI i PWPW w sprawie zmian w korzystaniu z portalu OSK. Poniżej przedstawiamy krótką relację ze spotkania Prezesa PIGOSK Krzysztofa Szymańskiego.

W dniu 02.06.2021 roku uczestniczyłem w spotkaniu online zorganizowanym na prośbę PIGOSK przez Dyrektora Departamentu Drogowego Bogdana Oleksiaka. W spotkaniu brał również udział: dyr. Bogdan Oleksiak, Tomasz Piętka, dyr. pionu produktów i usług identyfikacyjnych Tadeusz Wachowski z PWPW S.A., Agnieszka Czarniecka z PWPW S.A., Roman Stencel z OIGOSK.

 

Komunikat z obrad 19 maja 2021 Rady Opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Rady Opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK z obrad, które się odbyły w siedzibie PIGOSK w Piastowie w dniu 19 maja 2021 r.

System szkolenia – kadry, „ pudrowanie trupa”?

W trakcie jednej z regionalnych debat komisji zajmującej się bezpieczeństwem na drogach poświęconej omówieniu zachodzących zmian w prawie o ruchu drogowym i systemie szkolenia kandydatów na kierowców w świetle działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, jeden z jej uczestników zabierając głos podczas dyskusji na temat zmian w systemie szkolenia, stwierdził że obecna „kadra instruktorska jest pudrowaniem trupa”.

Co miał na myśli?

Czy to, że całą kadrę trzeba wymienić? Czy przeprowadzić weryfikację? Czy, że większość kadry jest w tym wieku, że zasługuje tylko na „pudrowanie”, a nowej, młodej jeszcze nie ma?

Jestem realistą i zdaję sobie sprawę, jak duży wpływ na jakość szkolenia ma postawa instruktora. W środowisku szkoleniowym zdarzają się osoby przypadkowe, które nie mają ani predyspozycji do wykonywania tej profesji, ani poczucia misji, co zdarza się równie często w przypadku innych zawodów. Tymczasem na jakość szkolenia wpływa także chaos spowodowany ciągłymi zmianami systemu szkolenia, nowelizacją jeszcze nie wprowadzonych zmian, wytycznych dotyczących systemu szkolenia, a także  zachodzącymi zmianami w prawie: o ruchu drogowym i kierujących pojazdami. Dużo szkody dla poziomu szkolenia przyniosły również zmiany w prawie obniżające kryteria poziomu wykształcenia osób chcących podjąć pracę w zawodzie instruktora.

Uważam, że opinia wyrażona przez osobę, która podaje się za przedstawiciela środowiska szkoleniowego, jest bezpodstawnie uogólniona i dla tego środowiska krzywdząca.

A jakie jest Państwa zdanie?

Jan Szumiał

  • Instruktor nauki jazdy od 1978 r.

Nowy regulamin Portalu OSK

Poniżej przypominamy wystąpienie Rzecznika Praw Przedsiębiorcy OSK do PWPW SA ws. nowego regulaminu Portalu OSK .

Zamieszczamy również odpowiedź PWPW SA z 07.05.2021 r. na powyższe wystąpienie.

OD MIESZANIA ŁYŻECZKĄ HERBATA NIE ROBI SIĘ SŁODSZA

28 kwietnia na Sejmowej Komisji Infrastruktury została przedstawiona informacja MI na temat projektowanych zmian w systemie szkoleń kandydatów na kierowców w celu podniesienia ich poziomu przygotowania do egzaminu.

Jak zwykle w takich przypadkach, gdy przepisy są tworzone przez teoretyków widzących świat tylko przez ekran komputera, odzew środowiska instruktorskiego można podzielić na trzy grupy:

- tych co się z tego śmieją

- tych co złorzeczą

- tych którym jest wszystko jedno

                Dlaczego nie znalazłem na forach branżowych żadnych zachwytów, chociaż jest to efekt wieloletniej pracy urzędników Ministerstwa?

 

Komunikat Rzecznika Praw Przedsiębiorcy

Dyrektor PIGOSK Wojciech Góra, w nawiązaniu do dzisiejszego maila Prezesa PIGOSK dotyczącego informacji Ministra Infrastruktury na temat pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, przesłał na rece prezesa SOSK Warszawa wiadomość Rzecznika Praw Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i (lub) ośrodek szkolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem

Zatrudnię instruktora nauki jazdy!!!

Coraz częściej takie ogłoszenia ukazują się, nie tylko w konkretnych regionach, lecz również w całej Polsce.

Spowodowane jest to stale malejącą liczbą instruktorów nauki jazdy. Starsi, z większym stażem i doświadczeniem, osiągając wiek emerytalny, odchodzą na zasłużony odpoczynek. Część wypala się zawodowo i zmienia charakter pracy, a jeszcze inni, ci którzy mieli większe  oczekiwania pod względem płacowym, w zderzeniu z poziomem odpowiedzialności, warunkami pracy  i  specyfiką zawodu przebranżawiają się i odchodzą od zawodu instruktora nauki jazdy. Nie bez znaczenia są zmiany w przepisach dotyczących szkolenia, które zaszły kilka lat temu.

Zaczyna być odczuwalny  brak nowych, młodych kadr instruktorskich, mimo zdecydowanie lepszych niż dotychczas warunków płacowych. Zdaniem niektórych właścicieli i kierownictw ośrodków szkolenia kierowców prowadzi to do zapaści w szkoleniu przyszłych kierowców.  Warto zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Mimo, że organizowane są kursy dla kandydatów na instruktorów nauki  jazdy, nie przekłada się to na przyrost fachowej kadry instruktorskiej. Obecnie w Urzędzie m. st. Warszawy zarejestrowanych jest 114 ośrodków nauki jazdy, 722 instruktorów i 6 wykładowców. A ilu z nich praktycznie szkoli? Wielu z nich mimo że posiada uprawnienia nie trudni się szkoleniem albo tylko okolicznościowo. Pojawianie się ogłoszeń o chęci zatrudnienia instruktorów wskazuje, że wykazana przez Urząd formalna liczba instruktorów nie zaspakaja potrzeb kadrowych ośrodków szkolenia.

 

Informacja w sprawie rozliczenia subwencji finansowej z Tarczy PFR

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczam informację Dyrektora PIGOSK Pana Wojciecha Góry dotyczącą osób które pobrały w ubiegłym roku subwencje finansową z Tarczy PFR 1.0

Jan Szumiał Prezes SOSK w Warszawie

Do końca maja ma być ogłoszone rozwiązanie. Na obecną chwilę przesyłam wskazówki jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR 1.0?

Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) zamieszczona jest informacja  o tym, jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)?

Przedsiębiorcy, którzy w zeszłym roku otrzymali subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, muszą się spodziewać, że niedługo będą zobowiązani do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie - zależy od miesiąca, w którym otrzymali pomoc finansową z PFR.

Wszystkie procedury rozliczenia subwencji (opisane krok po kroku jak taki proces będzie przebiegał) opisane są pod załączonym poniżej linkiem:

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/jak-rozliczyc-subwencje-finansowa-otrzymana-z-tarczy-finansowej-pfr-10.html

Z poważaniem.

W imieniu Zarządu PIGOS - Dyrektor biura Wojciech Góra

W sprawie regulaminu PWPW Portal OSK

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wystąpienie Rzecznika Praw Przedsiębiorców reprezentującego PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do PWPW  opublikowane przez PIGOSK.

Proszę o zapoznanie się z nim.
J. Szumiał-Prezes SOSK Warszawa

Archiwum

Zobacz także