7 sierpnia Warszawa

Podobnie jak w większości Stowarzyszeń Ośrodków Szkolenia Kierowców w Polsce, stowarzyszenie warszawskie zdecydowało się na uroczyste obchody Dnia Instruktora Nauki Jazdy. Wszyscy, którym zależy na podkreśleniu rangi zawodu Instruktora Nauki Jazdy i utożsamiają się z tą formą wyrażenia uznania dla naszej profesji, zebrali się  o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Instytutu Transportu Samochodowego. Po krótkim uzasadnieniu przez Prezesa Stowarzyszenia SOSK Warszawa potrzeby ustanowienia  takiego święta i obchodów, zebrani podpisali petycję do Marszałka Senatu RP o ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Instruktora Nauki Jazdy obchodzonego 7 sierpnia i wpisanie go do rejestru oficjalnych świąt branżowych. Dlaczego 7 sierpnia? Ponieważ tego dnia  2014 roku zawód instruktora nauki jazdy został wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalności. Zdmuchnięto świeczkę na torcie symbolizującym samochód szkoleniowy, a następnie uczestnicy spotkania oflagowanymi pojazdami nauki jazdy w szpalerze przejechali ulicami Warszawy do motelu „Hedera” w Babicach Starych, gdzie przy kawie, herbacie i torcie, w ramach integracji wymieniali się poglądami i dyskutowali o problemach naszej branży. Do spotkania dołączyli Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców Pan Krzysztof Bandos i Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców Pan Krzysztof Szymański. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach liczba osób włączających się w te uroczystości będzie wzrastać, nie tylko w Warszawie ale w całym kraju. Jest czas na pracę, jest czas na świętowanie.         Pozostałe zdjęcia w Galerii

FORUM 7 SIERPNIA

W dniu 7 sierpnia 2018 roku w siedzibie Wydawnictwa „Grupa IMAGE” z inicjatywy Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym odbyło się FORUM 7 SIERPNIA podczas którego uczestnicy jego podpisali apel do Marszałka Senatu RP o wpisanie Dnia Instruktora Nauki Jazdy do katalogu oficjalnych Świąt branżowych. W Forum wzięło udział 15 przedstawicieli organizacji reprezentujących środowiska szkoleniowe z całej Polski i instytucji wspierających je. Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców reprezentowali Krzysztof Bandos- Prezes i Jan Szumiał- Vice Prezes. W trakcie spotkania dyskutowano o problemach z jakimi borykają się ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy  nauki jazdy oraz instruktorzy techniki jazdy. Także zastanawiano się w jaki sposób podwyższyć jakość szkolenia i zwiększyć przez to bezpieczeństwo na polskich drogach.

Deklaracja

Zapraszamy środowisko szkoleniowe Warszawy do wspólnych działań proklamujących dzień 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy

    Szanowni Państwo, kierownicy OSK, wykładowcy i instruktorzy nauki jazdy w Polsce! Chcemy, wspólnie z całym środowiskiem szkoleniowym Polski, proklamować dzień 7 sierpnia DNIEM INSTRUKTORA NAUKI JAZDY (tego dnia roku 2014 zawód instruktora nauki jazdy został wpisany do wykazu zawodów). Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców podjęła już proceduralne starania, zwracając się do Senatu RP o ustanowienie tego dnia naszym świętem na terytorium Polski. Jesteśmy najważniejszym ogniwem w całym cyklu szkolenia, a jednocześnie najmniej poważanym. Odpowiedzialność spoczywająca na przedstawicielach naszego zawodu za bezpieczeństwo na polskich drogach, rosnące wymagania ze strony państwa i społeczeństwa, przy jednoczesnym niewystarczającym wsparciu w problemach, z którymi zmagamy się na co dzień, ważność zawodu dla edukacji komunikacyjnej coraz szerszej grupy obywateli, sprawia że zasadnym byłoby docenienie naszego zawodu  w formie takiego dnia. Zapraszamy wszystkich Państwa do odpowiedzi na nasz apel i wyrażenia woli ustanowienia DNIA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY poprzez zwrócenie - w dniu 7 sierpnia 2018 - uwagi społeczeństwa na nasze starania. Proponujemy oznakowanie pojazdów używanych do szkolenia (chorągiewki, wstążki białe i czerwone na antenie i lusterkach, naklejki), odświętny ubiór instruktorów oraz całego personelu ośrodków szkolenia kierowców, udekorowania wejść do ośrodków szkolenia. Liczymy na masowy udział w tej akcji niezależnie, czy jesteśmy instruktorami nauki, czy techniki jazdy, bądź wykładowcami, bez względu na przynależność lub nie, do organizacji, stowarzyszeń. Pokażmy jak ważna dla nas jest społeczna akceptacja ludzi wykonujących ten trudny i odpowiedzialny, ale też pełen ryzyka zawód.

Udowodnijmy, że potrafimy być jednomyślni!

Polska  Federacja  Stowarzyszeń  Szkół  Kierowców

Na apel odpowiedziało już wiele ośrodków, stowarzyszeń i instruktorów z Polski. W wielu regionach kraju przewidziane są różne formy wyrażania przez środowisko szkoleniowe poparcia dla tej inicjatywy oraz integracji naszej grupy zawodowej.

 Pokażmy, że Warszawa nie jest gorsza!                          

Proponujemy zlot instruktorów udekorowanymi samochodami 7 sierpnia o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Instytutu Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80, gdzie sporządzimy i podpiszemy petycję do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o proklamowaniu przez warszawskie środowisko szkoleniowe Dnia Instruktora Nauki Jazdy, a następnie po poczęstunku tortem i zimnymi napojami przejedziemy do Starych  Babic, gdzie będzie okazja  do integracji. Nie mamy sponsora, który pokryłby koszty spotkania, dlatego każdy we własnym zakresie będzie mógł zamówić sobie danie lub napoje. Warto, żebyśmy skorzystali z nadarzającej się okazji, aby poznać się lepiej i zacieśnić nasze relacje. Co Szanowni Warszawiacy na to? Lokalizacja miejsca spotkania integracyjnego to 8 km od Warszawy, Stare Babice. ,, Zagraniczni" goście też mile widziani. Na miejscu hotel. Osoby chętne do wzięcia udziału mogą uzyskać informacje i przekazać swoje zgłoszenia do  Bogdana Sarny, który przygotował propozycję, tel. 601 307 307.

Serdecznie zapraszamy. 

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie

II Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Instruktorów i Egzaminatorów Uniejów 2018

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Sieradzu mają przyjemność zaprosić na II Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Instruktorów i Egzaminatorów Uniejów 2018. Zlot odbędzie w dniach 14/15 września w Gościńcu nad Wartą w Uniejowie ul. Sienkiewicza 137. W zlocie może wziąć udział każdy instruktor, wykładowca oraz egzaminator niezależnie czy jeździ motocyklem czy samochodem i niezależnie od kategorii posiadanych uprawnień. Koszt udziału w zlocie wynosi 200 PLN. W cenie: nocleg w pokoju dwu, trzy lub czteroosobowym, wyżywienie ( przywitanie coś ciepłego, kolacja przy ognisku, śniadanie, pożegnalne coś ciepłego na drogę), w piątek wizyta w termach, w sobotę przejazd do Archikolegiaty w Tumie msza i poświęcenie pojazdów, pamiątki.
 

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKI MISYJNY FESTYN ŚW. KRZYSZTOFA – 22 LIPCA W KIELCACH

12.07.18

W niedzielę, 22 lipca 2018 r. MIVA Polska wraz Krajowym Duszpasterstwem Kierowców oraz Misyjnym Dziełem Diecezji Kieleckiej organizuje Ogólnopolski Misyjny Festyn Św. Krzysztofa, który odbędzie się przy Bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach. Inauguruje on obchody XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Św. Krzysztofa i zarazem Tygodnia Bezpiecznego Kierowcy.       Jednym z głównych celów festynu, obok promocji Akcji św. Krzysztof - 1 gr. za 1 bezpiecznie przejechany kilometr  na rzecz pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu jest troska o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach i propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze. W działaniach na rzecz BRD MIVA Polska od lat współpracuje z różnymi instytucjami (Krajowym Centrum BRD, Policją, Strażą Pożarną, WORD-ami) działającymi na tym polu, by wspólnie zmieniać sytuację na drogach na lepsze. Ambasadorami MIVA Polska i akcji św. Krzysztof są m.in. Rajdowi Kierowcy z Team Orlenu Jacek Czachor i Marek Dąbrowski. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego świętowania. Podczas tegorocznego festynu zbierane będą ofiary materialne na zakup samochodu dla misjonarza Ks. Andrzeja Zawadzkiego, posługującego na Wybrzeżu Kości Słoniowej.  

Szanowni Państwo, kierownicy OSK, wykładowcy i instruktorzy nauki jazdy w Polsce!

Chcemy wspólnie z całym środowiskiem szkoleniowym Polski proklamować dzień 7 sierpnia jako Dzień Instruktora Nauki Jazdy (w tym dniu, w roku 2014 zawód instruktora nauki jazdy został wpisany do wykazu zawodów). Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół  Kierowców podjęła już starania w Senacie RP o ustanowienie tego Dnia jako Naszego Święta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy najważniejszym ogniwem w całym cyklu szkolenia, a jednocześnie najmniej poważanym. Odpowiedzialność spoczywająca na przedstawicielach naszego zawodu za bezpieczeństwo na polskich drogach, rosnące wymagania ze strony państwa i społeczeństwa przy jednoczesnym niewystarczającym wsparciu w problemach, z którymi zmagamy się na co dzień, ważność zawodu dla edukacji komunikacyjnej coraz szerszej grupy obywateli, sprawia że zasadnym byłoby docenienie naszego zawodu w formie takiego dnia. Zapraszamy wszystkich Państwa do odpowiedzi na nasz apel i wyrażenia swojej woli ustanowienia Dnia Instruktora Nauki Jazdy poprzez oflagowanie 7 sierpnia 2018 pojazdów używanych do szkolenia i odświętny ubiór instruktorów oraz całego personelu ośrodków szkolenia kierowców. Masowy nasz udział w tej akcji niezależnie, czy jesteśmy instruktorami, czy instruktorami techniki jazdy, czy wykładowcami,  bez wglądu na przynależność do organizacji lub niezrzeszenia się,  ukazałby potrzebę docenienia naszego zawodu wśród innych uhonorowanych już w ten sposób zawodów wykonywanych na terytorium RP. Udowodnijmy że potrafimy być jednomyślni.                                   Jan Szumiał Prezes SOSK, V-ce Prezes PFSSK

VII Praski Konkurs „Pięć złotych minut” w radiu Złote Przeboje

W dniach 8, 9 i 10 czerwca na falach Rock.fm i Złote Przeboje.fm wyemitowana została audycja poświęcona VII Praskiemu Konkursowi Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej "Pięć złotych minut", którego patronem od lat jest nasze Stowarzyszenie. W audycji wzięli udział organizatorzy konkursu Maria Krzysztoporska(SP 30), Jan Szumiał(Praska Auto Szkoła), Iwona Romańczyk nauczyciel i troje uczniów laureatów konkursu(SP 277). Zapraszamy do odsłuchania dwóch fragmentów audycji.

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę

11-12 maja 2018 odbyła się XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę pod hasłem "W duchu i prawdzie na drogach" zorganizowana przez MIVA Polska.

W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele środowisk związanych z ruchem drogowym: policjanci, służba celna, rajdowcy, szkoleniowcy i egzaminatorzy. Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców reprezentował Jan Szumiał V-ce Prezes; Polską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców Zbigniew Uszczyński V-ce Prezes, Prezesi Regionalnych Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Delegacja naszego Stowarzyszenia, jak zwykle najliczniejsza, wzięła udział w niej już po raz trzeci za tej kadencji władz. W skład delegacji weszli; Jan Szumiał, Andrzej Waligórski i Marek Laskowski wraz rodziną.   Fotorelacja z pielgrzymki w galerii

SOSK patronem VII edycji „Pięciu złotych minut”

Już po raz siódmy SOSK patronuje Praskiemu Konkursowi Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej "Pięć złotych minut", który w tym roku odbędzie się 18 maja, tradycyjnie już, w ośrodku DOSiR przy ul. Kawęczyńskiej 44. W kolejnych edycjach, w czasie kursów BLS-AED oraz Urazowego dla nauczycieli, swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy doskonalili: Edyta Jasińska-Beń, Jacek  Maniecki, a w tym roku Jarosław Błachnio. Już po raz drugi Edyta Jasińska-Beń będzie pełniła funkcję sędziego na jednej z 15 stacji przygotowanych dla 90 zawodników występujących w trzyosobowych drużynach, a SOSK ufunduje puchar dla "Super Opiekuna" czyli opiekuna drużyny, która zdobędzie tytuł Mistrza Prawobrzeżnej Warszawy w udzielaniu pierwszej pomocy.

Zaproszenie na XVII Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę

Na ręce Prezesa SOSK wpłynęło zaproszenie na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę w dniach 11-12 maja 2018 skierowane do wszystkich członków SOSK. Zainteresowani Pielgrzymką proszeni są o zgłaszanie swojego udziału do Prezesa SOSK. Poniżej zamieszczamy program Pielgrzymki