Skład Zarządu SOSK:

Prezes –  Jan Szumiał

Wice Prezes –  Bogusław Sarna

Wice Prezes – Jacek Maniecki

Sekretarz – Marzena Franiewska 

Skarbnik – Edyta Jasińska-Beń 

Skład Komisji Rewizyjnej: Andrzej Waligórski, Jarosław Błachnio, Adam Wysocki

Skład Sadu Koleżeńskiego: Zbigniew Muszyński, Piotra Rucki, Andrzeja Fijołek.