Skład Zarządu SOSK:

Prezes –  Jan Szumiał

Wice Prezes –  Bogusław Sarna

Wice Prezes – Zbigniew Muszyński

Sekretarz – Bogusław Sarna 

Skarbnik – Jacek Maniecki

Skład Komisji Rewizyjnej: Andrzej Waligórski, Marzena Franiewska-Szczepańska, Marek Laskowski

Skład Sadu Koleżeńskiego: Zbigniew Muszyński, Piotra Rucki, Andrzeja Fijołek.