Pogrzeb instruktora

06.04.16

  W dniu 7 kwietnia 2016(czwartek) o godzinie 1200, Mszą Świętą w Kościele Parafialnym Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Okrzei 1 w Otwocku, rozpoczną się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego Tadeusza Delegi.                     W drodze z kościoła na cmentarz planowana jest asysta samochodów nauki jazdy.         Zarząd SOSK

Członkowie SOSK na kursie urazowym

19.03.16

W dniu dzisiejszym(19.03.16) członkowie SOSK Edyta Jasińska-Beń i Jacek Maniecki wzięli udział w kolejnym kursie będącym elementem programu V Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej - "Pięć złotych minut". Tym razem był to Kurs Urazowy opracowany przez Fundację Prometeusz i prowadzony przez ratowników medycznych i strażaków . Nauczyciele szkół prawobrzeżnej Warszawy, uczniowie LO 76, przedstawiciele Toyota Marki oraz wspomniani członkowie SOSK poznali zasady postępowania z poszkodowanym urazowym, resuscytacji dzieci oraz przypomnieli sobie zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego(AED), które poznali w czasie lutowego Kursu BLS-AED. Szczególnie widowiskową była stacja "wypadek drogowy". Zdjęcia w galerii

Zmiany w zasadach funkcjonowania OSK-Konferencja 22.03.2016

 LOGO-SOSK fundacja_  logo[1] Zarządy Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zapraszają kierowników OSK i instruktorów nauki jazdy na konferencję poświęconą ostatnim zmianom w prawie. Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z  zasadami szkolenia i egzaminowania według nowo wprowadzonych rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców oraz egzaminowania na prawo jazdy. Zaproszeni goście:

  1. Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MIiB- Pan Bogdan Oleksiak
  2. Dyrektor WORD Warszawa                                                - Pan Dariusz Marek Szczygielski
  3. Dyrektor BAiSO m. st. Warszawy                                      - Pan Krzysztof Krakowiecki Kulesza
  4. Prezes Automobilklubu Polski                                     - Pan Romuald Chałas
Konferencja odbędzie się w dn. 22.03.2016 w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Automobilklub Polski w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 127. Wstęp wolny.            

Problemy przy eksploatacji Hyundai i20

29.02.16

W związku z informacjami docierającymi do Zarządu SOSK o problemach z eksploatacją Hyundai i20, Prezes Stowarzyszenia zwrócił się pismem do Pana Leszka Płonki Dyrektora Zarządzającego Hyundai Polska, treść pisma w załączniku. Pismo do Dyrektora Zarządzającego Hyundai Polska

Rozporządzenie MIB w sprawie egzaminów- skrót zmian

29.02.16

Zmiany dokonane w zasadach przeprowadzania egzaminów państwowych osób ubiegających się o prawo jazdy w nowym rozporządzeniu M I i B.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami …… /skrót/

1.- (§12.1) Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość: a) dowód osobisty, b) kartę pobytu, c) paszport. 2.- (§14.2); Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami: 2) w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy, wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania osoby egzaminowanej w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu* * Nie może być egzaminowana osoba której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że: znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, (§15.2)a); Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin jest pod wpływem alkoholu albo odmówiła poddania się badaniu.  

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia.

logo_mib Nie ma przeszkód w szkoleniu, kandydatów na kierowców. kliknij

Uwagi środowiska do projektu rozporządzenia

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury I Budownictwa

Szanowny Panie Środowisko szkoleniowe skupione wokół Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie prosi przy rozpatrywaniu projektu dotyczącego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców o wzięcie pod uwagę postulatów naszego gremium dołączonych do niniejszego pisma. Są one naszym zdaniem istotne dla właściwego i prawidłowego przebiegu szkolenia przyszłych i obecnych kierowców podnoszących kwalifikacje a zarazem poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Z wyrazami Szacunku. J. Szumiał- Prezes SOSK Warszawa

Warszawa 19.02.2016

Członkowie SOSK na kursie BLS-AED PROVIDER KURS Europejskiej Rady Resuscytacji będącego kolejnym etapem V-tego Praskiego Konkursu Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej „Pięć złotych minut”.

23.02.16

W sobotę, 20 lutego 2016, w gościnnych murach Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 odbył się kurs BLS-AED certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji, prowadzony przez Fundację Prometeusz którego współorganizatorem była Praska Auto Szkoła. Piąta jubileuszowa edycja konkursu skłoniła organizatorów do pewnych podsumowań i wyznaczenia dalszych kierunków rozwoju programu. Do konkursu, powiększając zasięg oddziaływania terytorialnego, zaproszono szkoły podstawowe z Sulejówka, Ząbek i Zielonki. Poszerzając krąg adresatów szkoleń z pierwszej pomocy zaproszono do udziału w nich również osoby nie związane z edukacją szkolną, ale mogące stać się ambasadorami pomocy przedmedycznej i Konkursu w swoich środowiskach. Wśród uczestników kursu znaleźli się Andrzej Zawadka i Piotr Lewandowski członkowie załogi Toyota Marki, Edyta Jasińska-Beń i Jacek Maniecki instruktorzy nauki jazdy a za razem członkowie Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców(SOSK) w Warszawie oraz znamienici mieszkańcy i restauratorzy prawobrzeżnej Warszawy Czesław Mozil i Andrzej Iwulski.  

Samochody Hyundai i20 – awaryjność

14.02.16

Szanowni Państwo. Prosimy o informacje dotyczące awaryjności poszczególnych podzespołów, głównie sprzęgła w samochodach szkoleniowych m-ki Hyundai  użytkowanych przez Państwa, oraz  jak ustosunkowują się do tej kwestii autoryzowane serwisy Hyundai. Sprawa jest istotna ponieważ wiele osób sygnalizuje tego typu problemy, dlatego chcemy wyjaśnić ją na szczeblu centralnym firmy, szczególnie w kwestii odpłatności za wymianę poszczególnych elementów uszkodzonych-zużytych  z winy wad technologicznych a nie użytkownika. Pozdrawiam. J. Szumiał- Prezes SOSK.      

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Szanowni Państwo. Prawnicy znaleźli przepisy zezwalające na nieodprowadzanie podatku od środków transportu przez Ośrodki nauki jazdy szkolące w zakresie kategorii prawa jazdy C;CE i D. Osoby zainteresowane tą kwestią proszę o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia Warszawskiego. Za Zarząd: J. Szumiał-prezes