II Warszawskie Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy – 5 września 2024

19.07.24

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie zaprasza Państwa na  drugą edycję corocznych spotkań środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic, niezależnie od przynależności organizacyjnej, miejsca działalności czy pełnionej funkcji, (mile widziani są przedstawiciele środowiska z innych regionów kraju) pod hasłem: „Wspólnie rozwiążemy problemy środowiska szkoleniowego oraz Standardy ochrony małoletnich w OSK”. Forum odbędzie się 5 września br. od godz. 9.00 w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1. W trakcie trwania forum będzie możliwość zapoznania się z symulatorem wysokiej klasy o 6 stopniach swobody samochodu ciężarowego na bazie kabiny pojazdów MAN i SCANIA oraz autobusu SOLARIS. Do udziału w forum zaprosiliśmy gości którzy pomogą nam rozwiązać nasze dylematy. Lista zaproszonych gości i tematy ich wystąpień: Pani Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury – Projektowane zmiany zapisów ustawy z dn. 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami w kontekście wymagań dla podmiotów poświęconego zmianom zachodzącym i projektowanym w prawie o ruchu drogowym i aktach prawnych z zakresu transportu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz odbywania okresowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców; Pan Krzysztof Krakowiecki-Kulesza Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy oraz Pani Katarzyna Kuźmińska Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień Urzędu m.st. Warszawy - Pokontrolne uwagi z przeprowadzonych kontroli OSK w Warszawie, zauważone błędy i niedociągnięcia i zalecenia, czy wydział otrzymał wytyczne w sprawie procedur Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pan Dariusz Marek Szczygielski  Dyrektor WORD w Warszawie - Największe problemy we współpracy z OSK, najczęstsze przyczyny wyników negatywnych egzaminów państwowych na prawo jazdy z podziałem na plac manewrowy i miasto, plany wymiany floty pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem kat: B i C+E, czy powstanie trzeci punkt egzaminacyjny w miejsce zlikwidowanego na Okęciu.  

Kurs i egzaminy w zakresie prawa jazdy kategorii C+E nadal zespołem składającym się z samochodu ciężarowego i przyczepy

04.07.24

Ministerstwo Infrastruktury przychylając się do prośby środowiska szkoleniowego i WORD-ów przesunęło o rok termin wprowadzenia zmian dotyczących szkolenia i egzaminowania  w zakresie warunków technicznych pojazdów i  i niezbędnego ich wyposażenia prawa jazdy kat. C+E o rok do przodu tj do 31grudnia 2025 roku. Na podstawie dziennika Ustaw poz. 983 opublikowanego 3 lipca br. w RCL rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 28.06.2024 nadal jest możliwe szkolenie i egzaminowanie w zakresie tej kategorii prawa jazdy zespołem pojazdów składającym się z samochodu ciężarowego i przyczepy (w załączeniu). Dziennik Ustaw z dnia 3.07.2024 r. poz. 983

Wielki Konkurs z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół Mareckich

15.06.24

W dniu 13 czerwca na terenie miasteczka ruchu drogowego przy Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym odbył się konkurs z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów klas piątych mareckich szkół.  W konkursie uczestniczyło dziewięć czteroosobowych drużyn, każda z nich przybrała inną nazwę. Konkurs składał się z pięciu konkurencji:

  1. Jazda rowerem lub hulajnogą elektryczną po miasteczku ruchu drogowego zgodnie z przepisami uwzględniając znaki drogowe, sygnalizację świetlną, odpowiednio sygnalizując manewry na drodze, zajmować prawidłowe miejsce na jezdni i upewniając  się czy można bezpiecznie przejechać przez skrzyżowanie. Wszyscy uczestnicy musieli mieć na głowie kask ochronny. Sędziowie oceniali  każdego zawodnika indywidualnie , za każde naruszenie przepisów ruchu drogowego   były przypisywane punkty karne.
  2. Przejechanie rowerem lub hulajnogą elektryczną po torze sprawnościowym składającym się z pochylni, rynny, tarki, wiszącej bramki, slalomu i ósemki. Zawodnicy dostawali punkty karne m In. Z a podparcie się, potrącenie bramki, zjechanie z przeszkody    lub jej ominięcie.
  3. Pierwsza pomoc polegająca na właściwych zachowania się w przypadku zauważenia osób poszkodowanych, sprawdzenie stanu poszkodowanych, wezwanie pomocy , powiadomienie służb ratowniczych.
  4. Sprawdzenie stanu technicznego i obowiązkowego wyposażenia roweru lub hulajnogi elektrycznej i usunięcie małych usterek samodzielnie.
  5. Odpowiedź na pytania z zakresu wiedzy o zasadach i przepisach ruchu drogowego .
 

„Wielki Konkurs BRD na Miasteczku Ruchu Drogowego dla Piątoklasistów” – 13 czerwca 2024

10.06.24

Wszędzie tam gdzie edukuje się zarówno dorosłych jak i  dzieci w zakresie BRD, udzielaniu pierwszej pomocy, tam zawsze  nasze Stowarzyszenie angażuje się  wspierając i i biorąc czynny udział w organizacji   festynów i konkursów. Tym razem jest to „Wielki Konkurs BRD na Miasteczku Ruchu Drogowego dla Piątoklasistów” szkół podwarszawskich Marek, który odbędzie się 13 czerwca 2024. Członkowie SOSK Warszawa będą uczestniczyć w pracach zespołów sędziowskich  poszczególnych konkurencji. Tego typu Konkursy  są znakomitą okazją do doskonalenia przez uczniów, mareckich szkół, ważnych umiejętności  bezpiecznego poruszania się po miejskich drogach rowerami i hulajnogami elektrycznymi, które są coraz częściej użytkowane. Poświęcony czas na edukację dzieci przez współzawodnictwo i zabawę może przynieść  wymierne efekty w późniejszej pracy z młodymi ludźmi ubiegającymi się o uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

7 czerwca 2024 Piknik w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 przy ul. Bartniczej 2

09.06.24

SOSK po raz trzeci został zaproszony na Piknik z Reymontem patronem Zespołu Szkół z Oddziałam Integracyjnymi nr 41 przy ul. Bartniczej 2. Tegoroczny Piknik odbył się 7 czerwca pod hasłem Podróżujemy po Europie. Wśród stanowisk  dominowały stanowiska poszczególnych klas pełne potraw z różnych krajów Europy. Były stanowiska sprawnościowe, malowania twarzy, puszczania baniek mydlanych czy doczepiania do włosów kolorowych warkoczyków. Na małej estradzie i przed nią prezentowały się zespoły wokalne i taneczne reprezentujące poszczególne klasy. Ale tradycyjnie nie byłoby Pikniku bez stanowisk edukujących przez zabawę i całkiem na poważnie. Takimi stanowiskami były: nauka resuscytacji na stanowisku z fantomem, czyli pierwsza pomoc, stanowisko straży pożarnej oraz stanowisko naszego Stowarzyszenia ze zdalnym kierowaniem samochodzikami, jazdą w slalomie na hulajnodze, a dla odważnych również z piłeczką na talerzyku zamontowanym do kierownicy hulajnogi oraz puzzlami pomagającymi zapamiętać numery alarmowe do służb ratunkowych.  Trzeba pamiętać, że podróżowanie to nie tylko piękne i dobre wrażenia, to również zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu ich uczestników, a w takich sytuacjach nawet młodzi ludzie, po odpowiednim przygotowaniu, są w stanie nieść skutecznie pomoc innym, choć by przez  wezwanie właściwych służb! Zdjęcia z Pikniku na Facebooku SOSK          

Ochrona małoletniego uczestniczącego w kursie na prawo jazdy

16.05.24

Prezentujemy Państwu  wyciągi niektórych zmian zapisów w ustawie „Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw” do zweryfikowania, czy one  zobowiązują także Wasze OSK do ich stosowania i czy Państwo powinniście do nich się zastosować wprowadzając odpowiednie procedury związane z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Jan Szumiał Prezes SOSK Zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

10 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.

10.05.24

10 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, w związku z tymi okolicznościami OSMO Salutions przygotowało raport „Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Praca kierowcy zawodowego w Polsce. Ocena sytuacji.” 

Branża, nie tylko na polskim rynku, mierzy się z dużymi brakami kierowców. W dokumencie dokonano ogólnej analizy sytuacji branży transportowej z perspektywy biznesu, jak i kierowcy.

W raporcie powołano się na statystyki, własne badania a także poruszono tematy trudne dla branży, czyli m.in. temat luki kadrowej. Zaproponowano rozwiązania ważne dla branży i kierowców.

Publikując raport OSMO Salutions  chce wywołać dyskusję wśród podmiotów działających w sektorze transportu i nie tylko, zwrócić uwagę na nierozwiązane, a pogłębiające się problemy branży.

Dzielimy się zatem przygotowaną treścią z Państwem licząc na publikację i wsparcie komunikacyjne w szerzeniu problematyki odnoszącej się do życia i pracy kierowcy zawodowego.

 

Raport ASMO Solutions. Ocena sytuacja polskiego kierowcy. maj, 2024

Życzenia na Święta Wielkiej Nocy

27.03.24

06.03.24

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 stycznia 2024 r.

19.01.24

Warszawa, dnia 17 stycznia 2024 r. Poz. 56 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach2) Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560 i 1872) zarządza się, co następuje:

  • 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 2659) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
  1. a) w tabeli nr 1 w poz. 6 w kolumnie trzeciej „Kategorie prawa jazdy” po wyrazie „AM” dodaje się symbol „*”,
  2. b) w tabeli nr 3 w poz. 4 w kolumnie trzeciej „Kryteria oceny” wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:”; 2) w załączniku nr 12 do rozporządzenia wyrazy „Format: 10,5 x 14,8 mm (A6)” zastępuje się wyrazami „Format: 105 × 148 mm (A6)”.
  • 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Infrastruktury: D. Klimczak 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725). 2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31, Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 31, Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 29, Dz. Urz. UE L 194 z 02.07.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 85, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016, str. 59, Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 165 z 02.07.2018, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 9).