Lista gości zaproszonych na Warszawskie Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy

Lista gości VIP zaproszonych do udziału w Warszawskim Forum
Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy

Ministerstwo Infrastruktury

1. Pani Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. Pan Marek Dworak Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Drogowego i Ruchu Rowerowego; Przewodniczący Komisji Weryfikacji i Rekomendacji Pytań

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

1. Pan Krzysztof Krakowiecki- Kulesza Dyrektor

2. Pani Maria Wrona-Żółtowska Z-ca Dyrektora

3. Pani Ewa Kowalewska Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień

Wojskowa Akademia Techniczna

1. Pan Piotr Kwitowski Koordynator Centrum Wiedzy Wydział Inżynierii Mechanicznej  Instytut Pojazdów i Transportu

 

Przez zabawę do bezpieczeństwa najmłodszych

W dniu 3 maja br. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr.41 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie odbył się coroczny „Piknik z Reymontem”

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie koncentrując się nie tylko na szkoleniu osób dorosłych wielokrotnie włączało się w różnego rodzaju działania poświęcone bezpieczeństwu najmłodszych uczestników ruchu drogowego: szkolenia, festyny, pikniki, konkurs pierwszej pomocy. Tym razem działaliśmy pod hasłem „Przez zabawę do bezpieczeństwa najmłodszych”.

 

Warszawskie Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy – 12 czerwca 2023


Zapraszamy na Warszawskie Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie wspólnie z Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m st. Warszawy zapraszają na  wznowione coroczne spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic poświęconego zmianom zachodzącym i projektowanym w prawie o ruchu drogowym i aktach prawnych
z zakresu transportu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz odbywania okresowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców.

 

XXII Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę – 13.05.23

W dniu 13 maja 2023 odbyła się organizowana przez MIVA Polska coroczna  Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę. W tym roku Stowarzyszenie Ośrodków  Szkolenia Kierowców w Warszawie reprezentowali Jan Szumiał i Andrzej Waligórski.

Fot. w Galerii

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SOSK – 11 maja 2023

11 maja 2023 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas zebrania odchodzące władze Stowarzyszenia złożyły sprawozdania i na ich podstawie uzyskały absolutorium.

Dokonano wyboru nowych władz SOSK do których weszli:

 

XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę – 13.05.2023

Otrzymaliśmy od Dyrektora MIVA Polska ks. Jerzego Kraśnickiego zaproszenie do udziału w corocznej tradycyjnej pielgrzymce kierowców na Jasną Górę planowaną na 13 maja 2023.

Członkowie SOSK zainteresowani udziałem w pielgrzymce proszeni są o kontakt z Prezesem SOSK do 8 maja 2023.

Zarząd SOSK

Pomoc dla uchodźców z Ośrodka dla Uchodźców w Otwocku

  Minął rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Media codziennie donoszą o okrucieństwach wojny i cierpieniach ludności cywilnej. Warszawskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców już po raz drugi przekazało dary dla Ukraińców zakwaterowanych w jednym z budynków Szpitala Powiatowego w Otwocku.

  W zeszłym roku wśród członków Stowarzyszenia zebrano pieniądze na zakup artykułów szkolnych dla ukraińskich dzieci uczęszczających  do polskich szkół. W tym roku prezes  Stowarzyszenia Jan Szumiał przekazał otwockiemu ośrodkowi dla uchodźców wojennych sprzęt AGD ułatwiający codzienne życie ukraińskim rodzinom, a dzieciom zabawki jako świąteczne prezenty. Środowisko instruktorów jest zawsze wrażliwe na problemy potrzebujących i chętne do niesienia im pomocy. Życzymy sobie jednak, żeby ta tragiczna niepotrzebna wojna jak najszybciej się skończyła.

                                  Zbigniew Muszyński

A P E L!

Drodzy Państwo, jeśli w czasie przedświątecznych porządków  stwierdziliście, że w Waszych niewykorzystanych od chwili zakupu zasobach, znajdują się sprzęty AGD lub nietrafnie zakupiona odzież lub obuwie, przekażmy je do zaprzyjaźnionego ośrodka dla uchodźców z Ukrainy w Otwocku. To co dla Was jest nieprzydatne może być potrzebne dla zamieszkujących w ośrodku matek z dziećmi, które znajdują się w niełatwej sytuacji materialnej, a nowe zabawki dają dzieciom chwile zapomnienia o trudnym położeniu w jakim się znalazły i tęsknocie za tymi członkami rodziny którzy pozostali w Ukrainie.

Zarząd SOSK

 

Wiosna 2023 Cennik kursów wybranych osk z m.st.Warszawa

Wiosna przyszła jednakże temperatury nie zachęcają kandydatów do zapisywania się na kursy. Wiele ośrodków ma wolne moce szkoleniowe. Motocykliści nie mogąc się doczekać bardziej przyjaznej aury, zaczęli jazdy. Nie ma się co dziwić, bo chcąc na lato dosiąść swojej maszyny to jest najwyższy czas. Obecnie zapisy na egzamin na kat. A przyjmowane są już na maj.

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet

„Edukacja i zwiększanie umiejętności drogą do poprawy świadomości bezpieczeństwa młodego cyklisty!”

Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach to nie tylko okazja do doceniania codziennej pracy osób i instytucji zajmujących się edukacją w tym zakresie, ale również dzień podsumowania konkretnych programów skierowanych do uczestników ruchu drogowego.

Inicjując wystąpienie z petycją do Senatu RP w sprawie ustanowienia 25 maja Dniem Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach obchodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej myślimy o docenieniu wysiłków rzeszy osób i instytucji działających na rzecz edukacji służącej poprawie bezpieczeństwa. Są nimi: Ośrodki Szkolenia Kierowców, Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy, ale również Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zajmujące się zarówno egzaminowaniem kandydatów na kierowców jak i doszkalaniem kierowców, a także nauczyciele realizujący program wychowania komunikacyjnego, służby mundurowe tj. policja i straż miejska zajmujące się egzaminowaniem na kartę rowerową, psychologowie transportu, jak również publikatory propagujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze, po instytuty naukowe prowadzące badania nad stanem i sposobami poprawy bezpieczeństwa na drogach. Myślimy, że corocznie obchodzony Dzień mógłby być doskonałą okazją do podsumowania działań prowadzonych w oparciu o programy adresowane do konkretnej grupy uczestników ruchu drogowego, innej każdego roku.Rosnącą, z roku na rok, grupą  włączającą się do ruchu drogowego  są rowerzyści oraz użytkownicy urządzeń transportu osobistego(UTO), których obowiązują podobne zasady ruchu drogowego. UTO są szczególnie popularne wśród młodzieży.