7 sierpnia 2023 – SOSK w Warszawie świętuje Dzień Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Ten dzień obchodzony był przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie
w sposób szczególny, bowiem na 7 sierpnia 2023 na wniosek Zarządu SOSK, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, aby przedyskutować i ewentualnie podjąć uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia. Wniosek Zarządu podyktowany był pojawiającymi się często głosami o potrzebie zmiany nazwy, która będzie w sposób wyrazisty i jednoznaczny określała jaka grupa zawodowa stanowi trzon naszej organizacji. Wprawdzie wiadomo, że nie ma Ośrodków Szkolenia Kierowców bez instruktorów nauki jazdy, a jakość pracy poszczególnych OSK tylko w pewnym stopniu zależy od ich infrastruktury. Na efekty pracy ośrodka ogromy, a może nawet decydujący wpływ, ma jakość pracy instruktorów. Inną kwestią jest fakt, iż większość OSK w Polsce prowadzona jest przez instruktorów nauki jazdy. SOSK  w Warszawie zawsze adresował swoje działania do instruktorów nauki jazdy i wraz z innymi stowarzyszeniami zrzeszonymi w PFSSK, współorganizował Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku. Zawsze też akcentował i uświadamiał decydentom rolę jaką pełnią instruktorzy
w procesie edukacji przyszłych kierowców i kierowców. Troszcząc się o podnoszenie umiejętności
i wiedzy, a co za tym idzie jakości pracy instruktorów, SOSK organizował różne formy szkolenia nie tylko dla zrzeszonych w stowarzyszeniu instruktorów, spotkania i konferencje z władzami różnego szczebla , instytutami , podmiotami zajmującymi się poprawą bezpieczeństwa drogowego.

Zgodnie z oczekiwaniami w dniu wczorajszym Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców (SOSK), na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zmieniło nazwę stowarzyszenia na Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców (SIOSK).

Po zakończeniu obrad członkowie SIOSK udali się do Ośrodka Jazdy OFF Road 4×4 Drive-Position w Sękocinie Starym.

Tu na uczestników imprezy czekał wspólny obiad, a przejazdy na trasie ośrodka dostarczyły uczestnikom imprezy wielu wrażeń i pozwoliły nabyć nowe umiejętności. Gościem honorowym imprezy był Pan Tomasz Matuszewski – Zastępca Dyrektora WORD Warszawa.

W trakcie zebrania Panu  Zbigniewowi Papudze Prezesowi Wydawnictwa „LIWONA”, w podziękowaniu za wspieranie naszej organizacji i długoletnią współpracę, został wręczony akt przyjęcia  w poczet członków Stowarzyszenia i nadania tytułu „HONOROWEGO CZŁONKA” Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie.

https://photos.app.goo.gl/CgDNvogrHAvWbXLCA

W imieniu Zarządu – Prezes Jan Szumiał