Apel MI i MFiPR do podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, zrzeszających szkoły nauki jazdy oraz działających na rzecz rozwoju branży

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury apelują do szkół nauki jazdy, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, zrzeszających szkoły nauki jazdy czy działających na rzecz rozwoju branży o wzmożoną aktywność edukacyjną dotyczącą zwiększania świadomości społecznej:

– o zakazie parkowania na miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przez osoby do tego nieuprawnione,

– o wysokości kar związanych z nieuprawnionym parkowaniem na tzw. „kopertach”,

– o tym, że nawet chwilowe nieuprawnione parkowanie może stanowić istotną przeszkodą dla osoby z niepełnosprawnością w dostępie do usług danego podmiotu.

Miejmy nadzieję, iż podjęcie wzmożonej aktywności edukacyjnej dotyczącej zwiększania świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami pozwoli na pokonanie barier i problemów, z jakimi na co dzień spotykają się te osoby.

 

Z podziękowaniem za pomoc w dotarciu do jak największej liczby adresatów w imieniu Zarządu PIGOSK.

 

 

Dyrektor Biura PIGOSK

Wojciech Góra