Komunikat Rzecznika Praw Przedsiębiorcy

Dyrektor PIGOSK Wojciech Góra, w nawiązaniu do dzisiejszego maila Prezesa PIGOSK dotyczącego informacji Ministra Infrastruktury na temat pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, przesłał na rece prezesa SOSK Warszawa wiadomość Rzecznika Praw Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i (lub) ośrodek szkolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem