Konferencja tematyczna pt. „Bezpieczny kursant OSK”

 

W dniach 28.01. -29.01.2016 w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyła się konferencja tematyczna pt. Egzekwowanie praw kursanta oraz obowiązków OSK w krajowym systemie szkolenia kandydatów na kierowców ,,Bezpieczny kursant OSK” W posiedzenia wzięli udział także działacze ze stowarzyszenia SOSK. Wśród wielu prelekcji i prezentacji, które przeprowadzili zaproszeni goście, był czas  również na dyskusję w temacie ,,Praktyczne problemy szkolenia po zmianach przepisów w 2013r. „
-Poruszane były kwestie szkolenia w zakresie warunków technicznych motocykli jakie muszą spełniać motocykle szkoleniowe, w kontekście doboru motocykla do umiejętności osób szkolonych.
-Ujednolicenie skróconego szkolenia przy przejściu z kat. A1, A2, na kat. A.
-Dyskutowano również o sprawach, które bezpośrednio dotyczą przedsiębiorców- OSK jak bezpieczeństwo kursanta w kontekście kwalifikacji instruktora, bezpieczeństwo danych osobowych, ubezpieczenia, umowy, nadzór i inne. Wnioski z dyskusji posłużą do procedowania zmian w celu poprawienia pewnych zapisów, które są nie racjonalne i nie logiczne, tym samym utrudniają życie instruktorom i przedsiębiorcom.

zdjęcia z konferencji w galerii