Lista gości zaproszonych na Warszawskie Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy

Lista gości VIP zaproszonych do udziału w Warszawskim Forum
Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy

Ministerstwo Infrastruktury

1. Pani Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. Pan Marek Dworak Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Drogowego i Ruchu Rowerowego; Przewodniczący Komisji Weryfikacji i Rekomendacji Pytań

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

1. Pan Krzysztof Krakowiecki- Kulesza Dyrektor

2. Pani Maria Wrona-Żółtowska Z-ca Dyrektora

3. Pani Ewa Kowalewska Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień

Wojskowa Akademia Techniczna

1. Pan Piotr Kwitowski Koordynator Centrum Wiedzy Wydział Inżynierii Mechanicznej  Instytut Pojazdów i Transportu

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

1. Pan Tadeusz Wachowski Dyrektor Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych

2. ………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………….

Instytut Transportu Samochodowego

1. Pani Maria Dąbrowska-Loranc Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2. Pani Ewa Odachowska-Rogalska Psycholog

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach

1. Pan Jacek Kuźniarski Z-ca Dyrektora

2. Pan Paweł Narajek Kierownik Wydziału Egzaminowania

Grupa Image

1. Pani Edyta Mitura Dyrektor

e-kierowca

1. Pan Przemysław Mendocha

2. Pan Paweł Piwowar

Liwona

Pan Zbigniew Papuga Prezes

Pan Paweł Bladowski Redaktor

MAN Truck&Bus Polska

1. Pan Michał Wawszczak Regionalny Kierownik Sprzedaży Pojazdów Używanych

2. Pan Robert Drozdowski

3. Pan Bartosz Szadkowski

Karbon 2 Centrum Pojazdów Elektrycznych

1. Pan Marek Meszczyński

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Forum

Prezes SOSK Jan Szumiał