Nowe kwalifikacje: studia podyplomowe w WAT: teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu) trwa nabór na unikalne studia podyplomowe pn. Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK).
Studia rozpoczną się w lutym br. i będą trwały dwa semestry (do lutego 2025). Studia są prowadzone w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi.
W imieniu WAT oraz Partnerów serdecznie zapraszam zainteresowanych, w tym nauczycieli, którzy chcieli by uzyskać nowe, unikatowe uprawnienia.
Studia kierujemy m.in. do:
 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów,
 • kierowników ośrodków szkolenia kierowców,
 • pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
 • urzędników starostw i urzędów marszałkowskich, sprawujących nadzór odpowiednio nad procesem szkolenia i egzaminowania
 • nauczycieli, którzy chcieli by poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne i nabyć nowe, unikatowe uprawnienia
 • osób zainteresowanych kształceniem i egzaminowaniem kierowców
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji Słuchaczy m.in. w zakresie:
 1. Nowe kwalifikacje: studia podyplomowe w WAT: teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców techniki samochodowej.
 2. Przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami.
 3. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 4. Psychologii, w tym psychologii transportu.
 5. Aktualizacji i rozszerzenia ogólnego wykształcenia technicznego i prawnego.

Więcej informacji w załączonej ulotce, oraz:

 1. Na stronie internetowej WIM (https://www.wim.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-oferta-dydaktyczna/studia/dydaktyka-oferta-studia-podyplomowe.html)
 2. Na stronach internetowych Partnerów.
Kontakt: tpkek@wat.edu.pl , tel. +48 261 839 276
Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem

Piotr Kwitowski

Koordynator studiów TPKEK