Nowy regulamin Portalu OSK

Poniżej przypominamy wystąpienie Rzecznika Praw Przedsiębiorcy OSK do PWPW SA ws. nowego regulaminu Portalu OSK .

Zamieszczamy również odpowiedź PWPW SA z 07.05.2021 r. na powyższe wystąpienie.