Ochrona małoletniego uczestniczącego w kursie na prawo jazdy

Prezentujemy Państwu  wyciągi niektórych zmian zapisów w ustawie „Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw” do zweryfikowania, czy one  zobowiązują także Wasze OSK do ich stosowania i czy Państwo powinniście do nich się zastosować wprowadzając odpowiednie procedury związane z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Jan Szumiał Prezes SOSK

Zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.