Odpowiedź Dyrektora WORD Warszawa na wystąpienie SOSK

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Dyrektora WORD Warszawa na pismo skierowane przez Zarząd SOSK, a dotyczące terminów egzaminowania na kategorie motocyklowe.