Przekazanie defibrylatora szkoleniowego AED przez członków SOSK Szkole Podstawowej nr 206

30 marca 2022 w Szkole Podstawowej nr 206 wchodzącej w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie, w czasie zajęć z pierwszej pomocy dla uczniów klas młodszych, prowadzonych przez panią Monikę Wojciechowską nauczyciela i instruktora BLS-AED Europejskiej Rady Resuscytacji, odbyło się uroczyste przekazanie, przez Prezesa i członka honorowego SOSK, szkoleniowego urządzenia AED wspomnianej placówce. Należy nadmienić, iż Zespół Szkół nr 41, jako jedna z nielicznych szkół posiada prawdziwe urządzenie AED, dostępne w centralnym miejscu szkoły. Maria Krzysztoporska i Jan Szumiał pomysłodawcy i współorganizujący wraz z Fundacją Prometeusz w latach 2012-2019 Konkursy Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej „Pięć złotych minut”, mając świadomość jak ważnym, w łańcuchu przeżycia, jest wczesne użycie AED, postanowili przekazać urządzenie treningowe uczniom Zespołu Szkół, aby mogli ćwiczyć i doskonalić umiejętność obsługi urządzenia AED znajdującego się w budynku ich szkoły.

Uczniowie SP 206, przygotowywani przez panie Monikę Wojciechowską i Dorotę Kosmyrę, uczestniczyli w kolejnych edycjach Konkursu „Pięć złotych minut”. Dzisiaj to właśnie uczniowie klas starszych dzielą się wiedzą i umiejętnościami ze swoimi młodszymi kolegami.

Dla przypomnienia zamieszczamy kolaże ze zdjęciami z 9 finałów Konkursu, który na dwa lata przerwała pandemia Covid-19, ale cieszy fakt, że posiane ziarno pasji do niesienia pomocy ludziom w potrzebie, w SP 206 trafiło na dobrą glebę i owocuje właściwymi postawami młodych ludzi.

SONY DSC