Seminarium 15 listopada 2023 o zawodzie instruktora nauki jazdy i egzaminatora

W dniu 15 listopada 2023 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego skierowane do ekspertów ds. szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców, przedstawicieli instytutów naukowych i wyższych uczelni, przedstawicieli instytucji i urzędów.

Seminarium otworzyli i powitali zaproszonych gości: Bożenna Chlabicz prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym; Dorota Olszewska prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa i dr. Andrzej Najmiec Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Stowarzyszenie nasze reprezentowali: Jan Szumiał prezes i Zbigniew Muszyński wiceprezes.

Prelekcje wygłosili:

Konrad Romik Sekretarz Krajowej Rady BRD

Tomasz Matuszewski sekretarz Mazowieckiej Rady BRD Zaufanie publiczne

Witold Wiśniewski prezes Polskiego Klastra Edukacyjnego  Ustawy o zawodach

Andrzej Najmiec Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy w CIOP-PIB Potrzeby i możliwości wsparcia Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy w działaniach edukacyjnych

Prof. Marcin Ślęzak Dyrektor ITS  Kompetencje w transporcie drogowym –stan aktualny.

Moderatorem panelu branżowego „ Czy jest nam potrzebna ustawa kompetencyjna” był Tomasz Matuszewski wice dyrektor WORD w Warszawie.

Jan Szumiał

Głównymi tematami wystąpień były sprawy związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego
i podniesieniem kompetencji zawodowych instruktorów i egzaminatorów. Służyć temu miałoby m.in. wprowadzenie Ustawy o zawodzie instruktora i egzaminatora, a w niej uregulowane kompetencje, głównie prawa i obowiązki, a także nowa ścieżka dostępu do zawodu. Na koniec odbył się panel dyskusyjny, na którym przedstawiciele różnych zawodów z branży szkoleniowej i transportowej wymienili poglądy na temat rzeczywistości w jakiej działa środowisko OSK i WORD, głównych problemów z jakimi się borykają oraz jakie są oczekiwania firm transportowych wobec wyszkolonych przez nas kierowców

Zbigniew Muszyński

 

Więcej informacji i zdjęcia na stronie www.prawodrogowe.pl