SOSK na Przystanku Dobrej Nadziei – Otwock

Szanowni Państwo, członkowie SOSK!

Informujemy, że 24 marca 2022 w Państwa imieniu, przekazaliśmy artykuły szkolne zakupione z zebranych na koncie SOSK środków finansowych oraz artykuły dostarczone do wyznaczonych punktów w naturze, na potrzeby dzieci przebywających w „Przystanku dobrej nadziei – Otwock!” zlokalizowanym w Powiatowym Centrum Zdrowia.

W przekazaniu darów uczestniczyli: Pani Monika Gębska Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia oraz Pan Paweł Zawada Wicestarosta Powiatu Otwockiego. Pani Prezes złożyła na nasze ręce podziękowanie dla SOSK za udzielenie pomocy rzeczowej dla obywateli Ukrainy przebywających
w Otwocku.

Ogólna wartość przekazanych dzieciom artykułów szkolnych wyniosła 3 tysiące złotych, w tym 2 tys. z kwoty zebranej na koncie SOSK. Ponieważ na koncie pozostały jeszcze zebrane na ten cel środki w kwocie 500 zł, ustaliliśmy, że zostaną one przekazane dzieciom w formie darów rzeczowych w późniejszym terminie po ocenie potrzeb. Dodatkową potrzebą okazała się być drukarka dla ośrodka, której zakup został dokonany 25 marca, w 6 godzin po publikacji pierwotnej wersji informacji.

Jeżeli ktoś z Państwa ma życzenie jeszcze wspomóc nas w akcji, prosimy o wpłaty na dotychczasowych zasadach.

W imieniu ukraińskich dzieci i ich matek, wszystkim darczyńcom którzy odpowiedzieli na nasz apel i przyłączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy. „Wszystkie dzieci nasze są”

Jan Szumiał – Prezes, Zbigniew Muszyński – Sąd Koleżeński