SOSK Warszawa w radiu TOK-FM i PR- pr.1

W dniu 5 lutego bieżącego roku w audycji w radiu TOK-FM udział wziął Prezes naszego Stowarzyszenia Jan Szumiał wypowiadając się na temat projektu Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącego utworzenia e-usługi „Sprawdź szkołę jazdy” umożliwiającej sprawdzenie skuteczności OSK w przygotowaniu do egzaminu oraz ilości wypadków drogowych, kolizji i wykroczeń popełnionych przez absolwentów danej szkoły. W audycji poruszony był również temat projektu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o warunkach i trybie przekazywania staroście informacji o naruszaniu przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie prawa jazdy określonej kategorii.

POSŁUCHAJ AUDYCJI

W tym samym dniu w Polskim Radiu program 1 na ten sam temat wypowiadali się: Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców Pan Krzysztof Szymański i Prezes SOSK Warszawa Pan Jan Szumiał.