Tarcza Finansowa PFR 2.0, a wsparcie środowiska szkoleniowego

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem skierowanym przez prezesów PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w sprawie dopisania branży szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców do listy branż objętych wsparciem rządowym.