„Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK) – studia podyplomowe w Instytucie Pojazdów i Transportu WAT

Informujemy, że w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu) zostały właśnie uruchomione studia podyplomowe pn. „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK).
Studia rozpoczną się w kwietniu br. i będą trwały dwa semestry (do lutego 2024). Studia są prowadzone w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi.

Studia kierujemy m.in. do:

 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów,
 • kierowników ośrodków szkolenia kierowców,
 • pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
 • urzędników starostw i urzędów marszałkowskich, sprawujących nadzór odpowiednio nad procesem szkolenia i egzaminowania
 • osób zainteresowanych kształceniem i egzaminowaniem kierowców

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji Słuchaczy m.in. w zakresie:

 1. Nowej techniki samochodowej.
 2. Przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami.
 3. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 4. Psychologii, w tym psychologii transportu.
 5. Aktualizacji i rozszerzenia ogólnego wykształcenia technicznego i prawnego.

Ponieważ, aby uzyskać uprawnienia instruktora nauki jazdy oraz egzaminatora, nie wymagane jest ukończenie studiów wyższych, miejmy nadzieję, że wzorując się na studiach podyplomowych dla osób z wyższym wykształceniem powstanie w najbliższym czasie także pomaturalne studium dla: instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i  kierowników ośrodków szkolenia kierowców, co będzie miało wpływ na młode, przyszłe kadry szkoleniowe podnosząc prestiż, wiedzę i umiejętności a w efekcie lepiej wyszkolonych uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie zmniejszenie zagrożeń na polskich drogach.

Jan Szumiał Prezes SOSK

Więcej informacji:

Na stronie internetowej WIM (https://www.wim.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-oferta-dydaktyczna/studia/dydaktyka-oferta-studia-podyplomowe.html)

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem: https://irk.wat.edu.pl/pl/offer/SP_22_23/programme/WMEKKCNP/?from=registration:SP_22_23