Uwagi do projektu rozporządzenia o egzaminowaniu skierowane przez PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do MI

Zamieszczamy dokument z uwagami do projektu z 23.08.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. egzaminowania osób ubiegających się  uprawnienia do kierowania pojazdami, …