Wręczenie odznaczeń państwowych członkom SOSK Warszawa podczas uroczystości rozpoczynającej XXII Zebranie Delegatów Stowarzyszeń PFSSK

Członkowie Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia w Warszawie, podczas Uroczystości wręczenia Odznaczeń Państwowych członkom Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSSK, przyjęli z rąk Pana Karola Młynarczyka, Pierwszego Wicewojewody Łódzkiego, odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP i Ministra Infrastruktury.

Odznaczenia otrzymali:

Pan Jan Szumiał – Złoty Krzyż Zasługi,

Pan Zbigniew Bem – Srebrny Krzyż Zasługi,

Pan Marek Gawroński – Brązowy Krzyż Zasługi,

Pan Ryszard Gadziński – Honorową Odznakę „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”,

Pan Jarosław Błachnio – Honorową Odznakę „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Za przyznane odznaczenia w imieniu wyróżnionych podziękował Prezes naszego Stowarzyszenia Pan Jan Szumiał.

Pan Wojewoda, w wystąpieniu podsumowującym Uroczystość podkreślił wagę działań odznaczonych oraz ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Gratulujemy odznaczonym!