XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ,, WSPÓŁCZESNE OBLICZA BEZPIECZEŃSTWA BRD – Ratownictwo – Pierwsza Pomoc” – Gdańsk 7.12.2023

W dniu 7.12 2023 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła  się XVIII Konferencja  „Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa ‚ BRD, Ratownictwo, Pierwsza Pomoc”.

Organizatorem Konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Fundacja ,, Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo” oraz KW Policji w Gdańsku.

Nasze Stowarzyszenie jako sygnatariusza EK BRD reprezentowali prezes Jan Szumiał, wiceprezes Zbigniew Muszyński oraz nasz członek honorowy pani Maria Krzysztoporska.

Konferencja była podzielona na 4 moduły:

MODUŁ 1Edukacja, prewencja i nowe technologie.

Omówiono w nim podstawowe problemy edukacji w zakresie BRD we wczesnym wieku szkolnym oraz niedostatki w systemie szkolenia i egzaminowania. Ciekawe było przedstawienie nowych technologii stosowanych w samochodach i ich wpływ na bezpieczeństwo, takich jak system rozpoznawania znaków czy asystent pasa ruchu.

MODUŁ 2Ekologia i bezpieczeństwo.

W tym module zaprezentowano nowoczesne rozwiązania w motoryzacji, mające wpływ na ochronę środowiska, np. inteligentne systemy przepływu ruchu, strefy niemisyjnego transportu, czy rozwój samochodów elektrycznych.

MODUŁ 3 –  Alkohol NSP -zagrożeniem w ruchu drogowym.

Wciąż na naszych drogach wielu kierowców jeździ pod wpływem substancji psychoaktywnych  i alkoholu. Choć statystyki pokazują tendencję zniżkową, to i tak osoby „ pod wpływem” stanowią duży odsetek sprawców wypadków.

MODUŁ 4 – Ratownictwo medyczne jako stały element BRD

W tym module omówione zostały mechanizmy współpracy służb uczestniczących w ratownictwie drogowym. Wskazano na konieczność lepszego wykorzystania nowoczesnych technik łączności dla usprawnienia współpracy.

 

Zbigniew Muszyński

Jako członek honorowy SOSK w Warszawie uczestniczyłam w XVIII Międzynarodowej Konferencji pt. „Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa BRD – Ratownictwo – Pierwsza pomoc”.
Ze względu na profesję i fakt iż jestem Instruktorem BLS-AED Europejskiej Rady Resuscytacji najbardziej interesowały mnie podjęte podczas konferencji takie tematy jak:

 w pierwszym module:

  • Edukacja społeczna jako determinanta poprawy BRD,
  • Aktualny stan BRD i wyzwania na przyszłość,
  • Długofalowe kampanie BRD i ich progres w kontekście zmian technologicznych i legislacyjnych,

 

w czwartym module:

  • Współpraca służb ratownictwo medyczne i niemedyczne,
  • Czy możemy całkowicie wyeliminować ofiary śmiertelne wypadków komunikacyjnych w Polsce,
  • Współpraca kierowca – służby – w udzieleniu pierwszej pomocy, stan zdrowia kierowców,
  • Przygotowanie funkcjonariuszy Policji do udzielania pierwszej pomocy jako jeden z elementów procesu szkoleń.

 

Prelegenci  przedstawili zagadnienia dotyczące  podejmowanych  aktywnych wysiłków w zakresie zwiększania BRD w Polsce przez instytucje, organizacje i firmy. Przedstawiano również kierunki działań na przyszłość. Wielu mówców wyraziło pragnienie, aby podejmowane działania włączone zostały w system edukacji dla BRD, którego obecnie w Polsce brakuje.
Szczególnie trudne do zaakceptowania, ze względu na moje osobiste doświadczenie, było przyjęcie fragmentów przytaczanego Raportu NIK dotyczących edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy na kursach prowadzonych w OSK. Moje spotkanie z zagadnieniami udzielania pierwszej pomocy na kursie prawa jazdy w Praskiej Auto Szkole, w zakresie teorii i praktyki, dało początek mojego zainteresowania się tą dziedziną. To zainteresowanie dało impuls  do zapoczątkowania  wraz z Praską Auto Szkołą i Fundacją Prometeusz, zajmującą się szkoleniem z zakresu ratownictwa medycznego,  organizacji  cyklicznych corocznych edycji  „Praskiego Międzyszkolnego Konkursu z Pomocy Przedmedycznej – Pięć Złotych Minut”. Odbyło się dziewięć  konkursów, w sponsorowanie i wspieranie których włączyły się instytucje, urzędy, organizacje, i wydawnictwa związane ze szkoleniem i egzaminowaniem kierowców. Wielu nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu wzięło udział, jako kolejny etap nabywania wiedzy i umiejętności, w Kursie Instruktorskim ERR, który dał umiejętność szkolenia innych osób oraz pozwalał  na bycie aktywnych świadkiem zdarzenia z zagrożeniem życia jego uczestników oraz przejęcia kierowania działaniami innych osób w miejscu zdarzenia aż do przybycia służb ratunkowych.
W moim odczuciu, w przedstawionych działaniach, nie dowartościowano wagi UMIEJĘTNOŚCI nad czystą wiedzą. Wspominany konkurs polegał na wstępnych dwóch kursach dla nauczycieli i uczniów,  w znacznym stopniu polegających na ćwiczeniach praktycznych, po czym sprawdzeniu ich wiedzy i UMIEJĘTNOŚCI  w czasie rywalizacji konkursowej. Jeśli chodzi o edukację uczniów z zakresu BRD to uważam, że  żadne, nawet najlepiej skonstruowane podręczniki z edukacji komunikacyjnej i zwiększona liczba godzin przesiedzianych nad nimi, bez możliwości sprawdzenia zdobytej wiedzy i przekucia jej w umiejętności w praktyce na torze, strefie, miasteczku ruchu drogowego, nie przyniesie spodziewanych efektów.
Tym bardziej żaden kurs internetowy z zakresu pierwszej pomocy nie da jego uczestnikowi umiejętności zdobytych na kursach z ćwiczeniami. Europejska Rada Resuscytacji w certyfikowanych przez siebie kursach kładzie nacisk na wiedzę i umiejętności nabyte przez nasze ręce, stawia na automatyzm działania w sytuacjach stresowych, do których bezwzględnie należy udzielanie pomocy w nagłych zdarzeniach. Stres związany z taką sytuacją jest w stanie odebrać nam możliwość skorzystania z nabytej wiedzy, ale nasze ręce, nasze „wklepane” umiejętności nie zawiodą. Dlatego ERR zachęca do jak najczęstszego uczestniczenia w kursach przypominających, gdzie  przedstawiana wiedza łączona jest z ćwiczeniami warsztatowymi.

Maria Krzysztoporska