Zmiany w korzystaniu z portalu OSK

W dniu  02.06.2021 odbyło się spotkanie Prezesów PIGOSK i OIGOSK z Dyrektorami DTD MI i PWPW w sprawie zmian w korzystaniu z portalu OSK. Poniżej przedstawiamy krótką relację ze spotkania Prezesa PIGOSK Krzysztofa Szymańskiego.

W dniu 02.06.2021 roku uczestniczyłem w spotkaniu online zorganizowanym na prośbę PIGOSK przez Dyrektora Departamentu Drogowego Bogdana Oleksiaka. W spotkaniu brał również udział: dyr. Bogdan Oleksiak, Tomasz Piętka, dyr. pionu produktów i usług identyfikacyjnych Tadeusz Wachowski z PWPW S.A., Agnieszka Czarniecka z PWPW S.A., Roman Stencel z OIGOSK.

Podczas spotkania wyraziłem oburzenie naszego środowiska z tytułu niejasnego i podstępnego sposobu wprowadzenia opłat za korzystanie z profilu OSK. Przyznali się do winy i przeprosili.

Informacje które uzyskałem:

  1. Obecnie trwają rozmowy z firmami: e-kierowca, Grupa Image, Credo w sprawie podpisania umów na świadczenie usługi w zakresie PKK. Do najbliższej niedzieli trwają testy z realizacji tych zadań.
  2. Obecnie można było pobierać PKK korzystając z profilu ,,epuap”, który może być wykorzystywany w realizacji zadań w obrębie administracji publicznej. Pomimo iż po interwencji Rzecznika Praw OSK zmieniono regulamin na naszą korzyść, to z wykorzystaniem ,,epuap” toczy się problem. Firmy, które będą mogły udostępniać profile nie są jednostkami administracji publicznej.
  3. Uwolnienie profilu ma również związek z tworzeniem nowych zadań, które będą wynikały ze zmiany przepisów ustawy o transporcie drogowym i innych ustaw. Zapowiadanymi zmianami wprowadzone zostaną: Profil Kierowcy Zawodowego i Karta Kwalifikacji Zawodowej.

Z uwagi na brak konkretnych informacji na temat proponowanych w regulaminie zmian oraz bliskiego terminu wejścia w życie regulaminu (15.06.2021 r.) poprosiłem o przesuniecie tego terminu. Propozycja ma być rozważona i powinniśmy w najbliższych dniach uzyskać informację o podjętej decyzji.

Pan dyr. Tadeusz Wachowski zadeklarował współpracę z naszą organizacją. Do tej pory w tej współpracy prym wiodły firmy wydawnicze.

      W imieniu Zarządu PIGOSK

      Prezes, Krzysztof Szymański