Członkowie SOSK Warszawa na pokazie Kampanii społecznej BEZPIECZNY PRZEJAZD – „Szlaban na ryzyko”

14 czerwca o 14.oo w Warszawie przy ulicy Golędzinowskiej odbyło się symulowane zderzenie lokomotywy z samochodem w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej BEZPIECZNY  PRZEJAZD - ,,Szlaban na ryzyko". Nasze Stowarzyszenie również uczestniczyło w tym wydarzeniu. Przedstawicielami byli kol. Marzena Franiewska i kol. Adam Wysocki. Z bliska można było zobaczyć jakie zagrożenia niosą ze sobą nieprzemyślane zachowania kierowców nieodpowiedzialnie zachowujących się na przejazdach kolejowych, a co za tym idzie konsekwencje tych zachowań. Przedstawiciel PKP przedstawił najczęstsze przyczyny wypadków ,podając niechlubne statyki beztroskich i bezmyślnych zachowań kierowców ,wyjaśnił działanie automatu najazdowego przed zaporami kolejowymi.  

Spotkanie Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego -11 czerwca 2019 w Instytucie Transportu Samochodowego.

  Dzisiaj 11 czerwca 2019 w ITS, Prezes SOSK Jan Szumiał, odebrał w imieniu członków Stowarzyszenia, potwierdzenie przystąpienia do Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tym samym nasze Stowarzyszenie stało się organizacją deklarującą wspieranie działań podejmowanych przez Komisje Europejską w zakresie BRD. European Road Safety Charter to platforma współpracy partnerów z krajów członkowskich z instytucjami unijnymi. Jesteśmy jednym z ponad 4 tys. podmiotów, które w całej Europie podpisały Kartę, a nasza trwająca już 25 lat troska o zwiększanie bezpieczeństwa na drodze postrzegana jest, przez twórców Karty,  jako dodatkowy walor. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców funkcjonuje w przestrzeni polskich organizacji pozarządowych od roku 1994. Misją Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków dla systematycznego podnoszenia jakości szkolenia wpływającego na bezpieczeństwo ruchu drogowego,  z czego wynika przewidziana w Statucie możliwość przystępowania SOSK do różnych organizacji  krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą problematyką. Zadaniami wynikającymi z misji Stowarzyszenia jest organizowanie kursów, wykładów i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy oraz zagadnień pokrewnych , zarówno dla członków i ich współpracowników, jak i dla całego środowiska szkoleniowego Warszawy.  

Zestawienie wyników zawodów o tytuł Instruktor Roku 2 0 1 9 w Katowicach

W zawodach uczestniczyło 24 zawodników.           Klasyfikacja ogólna:

  1. Pierzynka Mariusz
  2. Hyży Zbigniew
  3. Tymiński Tomasz
Najlepszy Senior 50+:
  1. Fijołek Andrzej
  2. Cichacki Henryk
 

Przedstawiciej SOSK jednym z laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu Instruktora Roku 2019 w Katowicach

Z ogromną radością informujemy, że Andrzej Fijołek zajął I miejsce w kategorii NAJLEPSZY SENIOR w zakończonych dzisiaj o godzinie 14.00 zawodach XX Konkursu Instruktora Roku 2019. G R A T U L U J E M Y!  

Zawody XX Konkursu Instruktora Roku 2019 w Katowicach

Od wczoraj w Katowicach rozgrywane są kolejne konkurencje XX Konkursu Instruktora Roku 2019 w Katowicach. Nasze Stowarzyszenie reprezentują Grzegorz Pec i Andrzej Fijołek. Trzymajmy kciuki za naszych kolegów, życząc im zajęcia jak najlepszych miejsc w klasyfikacji konkursu. Wyniki Konkursu poznamy w godzinach popołudniowych.

XX Ogólnopolski Konkurs Instruktora Roku w Katowicach

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców i Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia zapraszają do udziału i kibicowania w XX Ogólnopolskim Konkursie Instruktora Roku, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca (piątek/sobota) w Katowicach. Z każdą kolejną edycją impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jeszcze liczniejszą grupą rywalizujących ze sobą instruktorów nauki jazdy. W tym roku gospodarz wydarzenia (GSOS) zadbał o nowe i jeszcze trudniejsze konkurencje, a także bardzo atrakcyjne nagrody! Możemy Państwu już zdradzić tajemnicę, że nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca będzie motocykl Bajaj Pulsar NS 125 (wartość rynkowa - 8000 złotych)!!! SOSK reprezentować będą Grzegorz Pec i Andrzej Fijołek  

Relacja z XVIII-tej Pielgrzymki Kierowców na Jasną Górę – 11 maja 2019

W dniu 11 maja br. odbyła się XVIII Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę. W tym roku pod hasłem: " Mocni w Bożym Duchu". Msza św. w intencji wszystkich kierujących pojazdami i podróżujących oraz w intencjach poleconych przez Dobroczyńców i Przyjaciół MIVA Polska odbyła się tradycyjnie  w kaplicy  Obrazu Jasnogórskiego. W uroczystościach, podobnie jak w ubiegłych latach udział wzięli przedstawiciele PFSSK, PIGOSK i kilku regionalnych stowarzyszeń m.in SOSK Warszawa. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali Marzena Franiewska i Jan Szumiał. Po mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów przez Biskupa. Relacja z przebiegu Pielgrzymki na stronie internetowej MIVA Polska.

Kilometrówki w OSK? Księgowanie wydatków eksploatacyjnych samochodów osobowych w koszty działalności OSK, a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Szanowni Państwo
Jest odpowiedz z Delegatury KIS w Toruniu w sprawie ewidencji przebiegu pojazdu.
Trzeba jednak mieć na uwadze , że w przypadku kontroli jeżeli będą wątpliwości , Urząd Skarbowy
może badać czy pojazd jest eksploatowany wyłącznie do działalności gospodarczej.
Przesłałem członkom  poniższy link do tekstu interpretacji indywidualnej z 27 marca 2019 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.77.2019.1.MC.
której jednoznacznie stwierdza się, że przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców nie będący czynnym płatnikiem podatku VAT, a więc któremu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodu – koszty uzyskania przychodu związane z użytkowaniem samochodów osobowych w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być rozliczane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 100% bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki.
Pozdrawiam
Krzysztof Szymański

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę

Szanowni Państwo, podobnie jak w ubiegłych latach zapraszam do wspólnego uczestnictwa członków naszego Stowarzyszenia w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę.
Zgłoszenia proszę przekazywać do Pani Edyty Jasińskiej-Beń w terminie do 8 maja br.
Zbiórka uczestników pielgrzymki 11 maja br.przy Torwarze o godz. 6.30.
Serdecznie zapraszam.

Postęp w sprawie petycji naszego środowiska skierowanej do Senatu RP, a dotyczącej ustanowienia 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy

Na 304 posiedzeniu Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2019, Senatorowie zapoznali się z postulatami petycji oraz wysłuchali opinii przedstawionej przez Panią Hannę Kowalską Naczelnika Wydziału w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.   Zachęcamy do zapoznanie się z przebiegiem posiedzenia  na stronie: www.senat.gov.pl/transmisje/podrenczne-archiwum-ostatnich-transmisji/.  

Zobacz także

Energy Gaz PolskaArchiwum