Relacja ze spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK z dn. 18.11.2021 – część druga.

Gośćmi spotkania byli również: Pan Jakub Żbucki oraz Pan Marcin Kichler z Wydziału Szkolenia Kierowców i Uprawnień do Kierowania Pojazdami Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, którzy przedstawili propozycje zmian w aktach prawnych z zakresu transportu drogowego, zasad szkolenia okresowego, kwalifikacji zawodowych kandydatów na kierowców i kierowców oraz egzaminowania, a także odbywania okresowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców. Swoje wystąpienia podzielili na dwa zasadnicze tematy:

 

Relacja ze spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK z dn. 18.11.2021 – część pierwsza.

W dniu 18 listopada 2021 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się spotkanie informacyjne środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK poświęcone zbliżającym się zmianom w zakresie regulacji prawnych dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów i warsztatów zawodowych tych profesji, zorganizowane wspólnie przez Zarządy PIGOSK i SOSK w Warszawie.

Spotkanie miało na celu zapoznanie właścicieli ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów z wprowadzonymi już i planowanymi zmianami w ustawach i rozporządzeniach resortowych mających na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych, zwiększenia efektywności szkolenia a przez to zwiększenia bezpieczeństwa na polskich i unijnych drogach.

 

Spotkanie środowiska szkoleniowego nauki jazdy – 18 listopada 2021

W dniu 18 listopada  2021 w siedzibie PIGOSK  w Piastowie odbyło się spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, zorganizowane wspólnie przez Zarządy SOSK Warszawa i PIGOSK, zatytułowane „Zmiany, zmiany, zmiany”, poświęcone zachodzącym i projektowanym zmianom w ustawach i rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów a także okresowym szkoleniom - warsztatom zawodowym tych profesji.SW dniu 18 listopada  2021 w siedzibie PIGOSK  w Piastowie odbyło się spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, zorganizowane wspólnie przez Zarządy SOSK Warszawa i PIGOSK, zatytułowane „Zmiany, zmiany, zmiany”, poświęcone zachodzącym i projektowanym zmianom w ustawach i rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów a także okresowym szkoleniom - warsztatom zawodowym tych profesji.

W spotkaniu udział wzięli i wygłosili prelekcje a także udzielali odpowiedzi na zadawane pytania z sali przez uczestników spotkania zaproszeni goście:

  1. Panowie Marcin Kichler i Jakub Żbucki, główni specjaliści z Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.
  2. Pani Maria Dąbrowska-Loranc, Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego.
  3. Panowie Tomasz Matuszewski, V-ce Dyrektor i Rafał Grodzicki, Rzecznik Prasowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.
  4. Panie Maria Wrona-Żółtowska, V-ce Dyrektor i Ewa Kowalewska, Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy.
  5. Państwo Robert Domagała, V-ce Dyrektor, Agnieszka Czarniecka i Michał Bazyluk z Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
  6. Pan Robert Niedbałko aspirant sztabowy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
 

Warsztaty instruktorskie na dotychczasowych zasadach

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przesłało informację o podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o przedłużeniu ważności akredytacji dla Ośrodków Szkolenia Kierowców do 31 sierpnia 2024I

Ustawa z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Informujemy, że opublikowana została Ustawa ( w załączniku) z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw RP. z dn. 4 listopada pozycja 1997


Spotkanie 18.11.21 – dodatkowe ważne informacje

W nawiązaniu do zaplanowanego na dzień 18.11.2021 r otwartego spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic, które rozpocznie się o godzinie 9.00  w siedzibie PIGOSK w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1, informujemy iż zaproszenie na spotkanie przyjęli: Dyrektor ITS, Dyrektor WORD Warszawa, Dyrektor BAiSO,  i Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów m. st. Warszawy, Dyrektor pionu produktów i usług identyfikacyjnych PWPW oraz Dyrektor Departamentu Transportu MI.

W związku z pandemią, w spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zaszczepione  przeciwko SARS-CoV-2. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania informacyjnego w przypadku lockdownu lub drastycznego zaostrzenia pandemii.

Planowana ilość uczestników spotkania to max. 75 osób, dlatego prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do dnia 12.11.2021. Zgłoszenia proszę przesyłać e-mailowo na adres: jan.szumial@sosk.waw.pl. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie do dnia 14.11. 2021, na podane adresy mailowe, nurtujących Państwa pytań do osób reprezentujących wymienione powyżej instytucje. Zebrane pytania przekażemy w/w osobom, aby mogły przygotować się do szczegółowych odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia.

Jan Szumiał Prezes SOSK Warszawa

Przegląd cenowy kursów m.st. Warszawa

Ceny paliw przekraczają magiczną kwotę 6 zł za litr, stąd i również ceny szkoleń idą w górę, w niektórych przypadkach złamana została bariera 3000 zł. Tradycyjnie pod koniec roku zmalało zainteresowanie kursami, niektórzy ogłaszają różnego rodzaju promocje, ale jak pokazuje życie, niewiele to pomaga, bo okres ten rządzi się swoimi prawami. Z rozmów z właścicielami OSK wynika że wielu z nich planuje jeszcze w tym roku skorygować ceny. Zobaczymy jaka będzie reakcja na nowe przepisy podatkowe, które mają wejść w nowym roku.

Zestawienie ośrodków i cen sporządzone zostało na podstawie ofert zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych osk i mogą być nieaktualne jeżeli kierownicy/właściciele nie zadbali o ich aktualizację.

Uwagi i propozycje do projektów rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury

Szanowni Państwo, ukazały się dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dotyczące: wydawania karty kwalifikacji kierowcy(nr. 153 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury) oraz szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy ( nr.154 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury).

Proszę o zapoznanie się z treścią projektów i przesłanie w terminie do dnia 5 listopada swoich uwag i propozycji na adres e-mail: jan.szumial@sosk.waw.pl lub do biura PIGOSK na adres e-mail: biuro@pigosk.pl

Jan Szumiał- Prezes SOSK Warszawa

Konsultacje społeczne- (zło) czy konieczne?

W strukturach rządowych dominuje  tendencja do osłabiania ważności konsultacji społecznych i przeprowadzane one są wyłącznie wtedy, gdy obligują do tego przepisy prawne, a zatem postrzegane  jako swoiste zło konieczne procedury legislacyjnej. Dlatego częstym zjawiskiem jest próba omijania obowiązku  przeprowadzania konsultacji przez Radę Ministrów. Jeżeli istnieje taka możliwość projekty aktów prawnych przygotowywanych w strukturach rządowych, biorąc pod uwagę fakt że w stosunku do inicjatyw poselskich Regulamin Sejmu nie wymaga się wcześniejszego opiniowania partnerów społecznych, formalnie wnoszone one są do Sejmu jako projekty klubów poselskich, współtworzących koalicję,. Dla realizacji celów politycznych korzystniejsze jest przesuwanie prac legislacyjnych z komórek ministerialnych do Rządowego Centrum Legislacji (RCL), a konsultacje społeczne realizowane na poziomie ministerstw mają mniejszy, albo nawet znikomy wpływ na brzmienie konkretnych aktów prawnych.

A jak to się odnosi do zapisów Konstytucji RP, Regulaminu Sejmu i Regulaminu pracy Rady Ministrów?

Obywatele, szczególnie Ci prowadzący konkretną działalność gospodarczą mają prawo być informowani przez władzę o jej planach, zamierzeniach, potencjalnych działaniach i chcą mieć możliwość wypowiedzenia się na te tematy. Konsultacje społeczne są formą wysłuchania opinii i zapytań obywateli jako przysługującego im prawa.

 

Smartfon- uwodzicielska broń masowego rozproszenia


Uwodzicielska broń masowego rozproszenia, a szkolenie do bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Skąd pochodzi to bardzo trafne określenie smartfonów i tabletów, z których nieumiarkowane korzystanie prowadzi dzisiaj do kruszenia ludzkiego skupienia na skalę globalną. Użył go w swojej książce „Mózg Podręcznik użytkownika” Marco Magrini włoski niezależny dziennikarz piszący o nauce, energii i technologii.

Jest wiele form aktywności człowieka, podczas których koncentracja jest niezbędna, a jedną z nich jest bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym, zarówno kierowców jak i pieszych. Koncentrację uczestnika ruchu drogowego może zakłócić obecność w jego organizmie środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), zmęczenie, ale również osłabienie uwagi spowodowane przez korzystanie z urządzeń uwodzicielskiej broni masowego rozproszenia. Prawie każdy pasażer środków transportu publicznego miał okazję, ze zgrozą, zaobserwować zachowania nieodpowiedzialnego kierowcy, który w czasie jazdy porozumiewał się z innymi uczestnikami ruchu za pośrednictwem krótkofalówki (CB radia), lub z innymi osobami za pośrednictwem smartfonu prowadząc rozmowę a nawet, o zgrozo, pisząc smsy. Niektóre kobiety poprawiają makijaż w trakcie jazdy a panowie golą się. Nie rzadkim widokiem jest również pieszy na przyjściu dla pieszych , którego uwagę zaburza zapatrzenie w trzymany w ręku smartfon, a pole widzenia dodatkowo ogranicza głęboki kaptur na głowie.

 

Archiwum

Zobacz także