Konferencja Polskich Sygnatariuszy Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 29.09.2023

02.10.23

W dniu 29.09.2023 w Hotelu Polonia odbyła się Konferencja Polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego, której sygnatariuszem jest również nasze Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców. Jako vice-prezes SOSK miałem zaszczyt reprezentowania organizacji.
Europejską Kartę BRD pierwsi sygnatariusze podpisali już w 2004 roku, (ITS) obecnie w Polsce jest już ponad 120 członków a w Europie 3500 i ta lista stale rośnie.
Kto jest, lub może być takim sygnatariuszem , otóż wszystkie osoby dobrej woli , które czynią jakiekolwiek działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,  zarówno te rządowe (KRBRD) ze statutowymi obowiązkami, jaki instytucje, które z BRD nic wspólnego nie mają np. przedszkole, żłobki, ale działania tam podejmowane szerzą wiedzę i kulturę uczestnictwa w ruchu drogowym.
 W tym roku Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) przyznała Polsce nagrodę (PIN) Award.
https://brd.malopolska.pl/bruksela-nagroda-pin-awards-dla-polski/ Nagroda ta jest uznawana jako OSKAR w dziedzinie bezpieczeństwa  drogowego.
W ten sposób doceniony został niemal 50 % spadek śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat.
Z roku na rok ten wskaźnik dalej maleje, założeniem  Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zgodnie z wytycznymi rady zbliżenie się do wizji wyniku zerowego.
Więcej szczegółów znajduje się na stronie:
www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/prof-slezak-celem-jest-redukcja-w-tej-dekadzie-liczby-ofiar-smiertelnych-wypadkow-drogowych-o-50-proc,492523.html

Vice-prezes SOSK Sarna Bogusław

fot. Prawo Drogowe NEWS, Jolanta Michasiewicz

Zamieszczone linki nie są aktywne, należy je skopiować i wkleić  do przeglądarki

Kłopoty z egzaminami w WORD w Warszawie przy ulicy Radarowej

Konferencja prasowa z udziałem Wice Dyrektora WORD Warszawa Pana Tomasza Matuszewskiego i Kierownika Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych Pana Rafała Grodzickiego. Jeśli uzyskamy nowe informacje na ten temat przekażemy je bez zwłoki.

Poniżej link do konferencji

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1046693639668439

Uwagi do projektu rozporządzenia o egzaminowaniu skierowane przez PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do MI

Zamieszczamy dokument z uwagami do projektu z 23.08.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. egzaminowania osób ubiegających się  uprawnienia do kierowania pojazdami, …  

7 sierpnia 2023 – SOSK w Warszawie świętuje Dzień Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Ten dzień obchodzony był przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie
w sposób szczególny, bowiem na 7 sierpnia 2023 na wniosek Zarządu SOSK, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, aby przedyskutować i ewentualnie podjąć uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia. Wniosek Zarządu podyktowany był pojawiającymi się często głosami o potrzebie zmiany nazwy, która będzie w sposób wyrazisty i jednoznaczny określała jaka grupa zawodowa stanowi trzon naszej organizacji. Wprawdzie wiadomo, że nie ma Ośrodków Szkolenia Kierowców bez instruktorów nauki jazdy, a jakość pracy poszczególnych OSK tylko w pewnym stopniu zależy od ich infrastruktury. Na efekty pracy ośrodka ogromy, a może nawet decydujący wpływ, ma jakość pracy instruktorów. Inną kwestią jest fakt, iż większość OSK w Polsce prowadzona jest przez instruktorów nauki jazdy. SOSK  w Warszawie zawsze adresował swoje działania do instruktorów nauki jazdy i wraz z innymi stowarzyszeniami zrzeszonymi w PFSSK, współorganizował Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku. Zawsze też akcentował i uświadamiał decydentom rolę jaką pełnią instruktorzy
w procesie edukacji przyszłych kierowców i kierowców. Troszcząc się o podnoszenie umiejętności
i wiedzy, a co za tym idzie jakości pracy instruktorów, SOSK organizował różne formy szkolenia nie tylko dla zrzeszonych w stowarzyszeniu instruktorów, spotkania i konferencje z władzami różnego szczebla , instytutami , podmiotami zajmującymi się poprawą bezpieczeństwa drogowego.

Zgodnie z oczekiwaniami w dniu wczorajszym Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców (SOSK), na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zmieniło nazwę stowarzyszenia na Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców (SIOSK).

Po zakończeniu obrad członkowie SIOSK udali się do Ośrodka Jazdy OFF Road 4x4 Drive-Position w Sękocinie Starym.

Tu na uczestników imprezy czekał wspólny obiad, a przejazdy na trasie ośrodka dostarczyły uczestnikom imprezy wielu wrażeń i pozwoliły nabyć nowe umiejętności. Gościem honorowym imprezy był Pan Tomasz Matuszewski - Zastępca Dyrektora WORD Warszawa.

W trakcie zebrania Panu  Zbigniewowi Papudze Prezesowi Wydawnictwa „LIWONA”, w podziękowaniu za wspieranie naszej organizacji i długoletnią współpracę, został wręczony akt przyjęcia  w poczet członków Stowarzyszenia i nadania tytułu „HONOROWEGO CZŁONKA” Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie.

https://photos.app.goo.gl/CgDNvogrHAvWbXLCA

W imieniu Zarządu - Prezes Jan Szumiał

Powstanie Warszawskie godzina ”W”


Szanowni Instruktorzy Nauki Jazdy, Kierownicy OSK, Dyrektorzy WORD-ów

Uczcijmy pamięć Powstańców Warszawskich. 1 sierpnia oznakujmy pojazdy szkoleniowe i egzaminacyjne barwami narodowymi ( chorągiewki), a o godzinie 17.00 zatrzymajmy się, stańmy przy pojazdach na 1 minutę i włączmy „klaksony” w ten sposób oddajmy cześć poległym i jeszcze żyjącym Warszawiakom, którzy w heroicznym zrywie pragnęli odpłacić się hitlerowskim najeźdźcom  za lata upodlenia, zniewolenia, ciągłego mordowania polskiego narodu.  Pragnęli żeby Warszawa była wyzwolona przez Warszawiaków.

 

„Offroadowy piknik instruktorów” – Zaproszenie

Szanowne Grono Instruktorskie

Nauczyciele jazdy mają niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i zasługują, by ich trud  zauważyć i docenić.
 Dzień 7 sierpnia jest okazją do refleksji nad misją instruktora nauki jazdy.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. odbyło się forum Polskich instruktorów nauki jazdy w którym wzięło udział 15 przedstawicieli organizacji i instytucji związanych ze szkoleniem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Podczas odbywającego się forum uczestnicy jednogłośnie uznali 7 sierpnia za swoje święto : „ Dzień Instruktora Nauki Jazdy.

( treści zasięgnięte z apelu z dn. 7 sierpnia 2018 roku do Marszałka Senatu RP podpisanego przez osoby uczestniczące w forum)

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie zaprasza Państwa do wspólnego świętowania Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy organizowanego przez SOSK Warszawa w formie spotkania integracyjnego połączonego z Off Roadem.

Termin spotkania 7 sierpnia 2023 r. – planowany program imprezy:

11.00 - zbiórka na parkingu na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 przy ul. Bartniczej 2.

11.30- przejazd oznakowanymi pojazdami szkoleniowymi w zwartym szyku do Drive Position w Sękocinie przy ul. Granicznej 15 gdzie odbędzie się Off Road (jazda samochodami terenowymi po torze offroadowym)

Ok. 13.00 rozpocznie się spotkanie integracyjne przy ognisku.

 

Kolejny materiał z Warszawskiego Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy – 12 czerwca 2023

Przedstawiamy Państwu notatkę z działalności Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich przy Urzędzie m. st. Warszawy, dotyczącą LICZBY WPISANYCH OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW, STACJI KONTROLI POJAZDÓW ORAZ INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY W LATACH 2021-2023 oraz działań kontrolnych podejmowanych przez Wydział.

Jan Szumiał Prezes SOSK

WYDZIAŁ NADZORU KONTROLI I REJESTRACJI POJAZDÓW ORAZ WYDAWANIA UPRAWNIEŃ

LICZBA WPISANYCH OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW, STACJI KONTROLI POJAZDÓW ORAZ INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY W LATACH 2021-2023

  OSK SKP INSTRUKTORZY/WYKŁADOWCY
2021 115 115 724/6
2022 120 116 706/6
2023 120 111 690/6
 

Rekrutacja na studia podyplomowe „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK WAT).

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu) została uruchomiona rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych pn. "Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców" (TPKEK).
Studia rozpoczną się w październiku br. i będą trwały dwa semestry (do czerwca 2024). Studia są prowadzone w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi. W imieniu WAT oraz Partnerów serdecznie zapraszam zainteresowanych. Rekrutacja elektroniczna pod linkiem: https://irk.wat.edu.pl/pl/offer/SP_23_24/programme/WMEKKCNP/?from=registration:SP_23_24

 

Wystąpienie przedstawiciela Wojskowej Akademii Technicznej w trakcie Warszawskiego Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy – 12 czerwca 2023

W czasie Forum wystąpił również przedstawiciel WAT, Pan Piotr Kwitowski Koordynator studiów TPKEK. Zaprezentował do kogo skierowana jest oferta Studiów Podyplomowych "Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców", zakres zagadnień poruszanych w czasie zajęć oraz sprawy organizacyjne związane ze studiami. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną WAT.

Jan Szumiał Prezes SOSK

Wystąpienie przedstawicielki ITS w trakcie Warszawskiego Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy – 12 czerwca 2023

Kolejnym materialem z Forum jest prezentacja towarzysząca wystąpieniu Pani Marii Dabrowskiej-Loranc, ktora zapoznała uczestnikow forum z badaniami ITS dotyczacymi zdarzeń drogowych na Mazowszu ze szczegolnym uwzględnieniem młodych kierowców, seniorów i użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz UTO.

Jan Szumiał Prezes SOSK

Archiwum

Zobacz także