Wystąpienie SOSK do Dyrektora WORD Warszawa

Zarząd SOSK wystosował pismo do Dyrektora WORD Warszawa w sprawie wydłużenia czasu przeprowadzania egzaminów państwowych na kategorie motocyklowe.

Czekamy na odpowiedź w tej ważnej, zarówno dla szkolących jak i szkolonych na kategorie motocyklowe, sprawie.

Kto pyta, nie błądzi!

Czyje interesy ma chronić samorząd zawodowy, swoich członków czy tych którym świadczą oni usługi?

Czy, aby na pewno podstawowym celem powołania samorządu zawodowego jest ochrona osób wykonujących dany zawód, jak to wynika z Oświadczenia Komitetu Redakcyjnego SZIE: „podstawowym celem powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów jest wsparcie i ochrona osób wykonujących te zawody” ?

Poczytajmy jak na to pytanie odpowiada Konstytucja RP.


Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Art. 17. Tworzenie samorządów

1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

Faza szkoleń w konkursie „Pięć złotych minut – z nami bezpieczniej” dobiegła końca.

26 października, w gościnnych murach SP 206 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie odbył się ostatni z 6 kursów dla uczniów, nauczycieli i kandydatów na sędziów w konkursie, którego współorganizatorem jest SOSK Warszawa. Trzy pierwsze kursy to, certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji, kursy BLS-AED, a trzy ostatnie to kursy urazowe. W obu szkoleniach wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia.

 

CZAS NA KONKRETY.

23 października Komitet Redakcyjny projektu ustawy o SZIE wydał oświadczenie, że jest zaniepokojony rosnącą krytyką, w tym również poprzez szerzenie nieprawdziwych informacji. Problem w tym, że projekt ustawy jest zbiorem haseł i ogólników, a autorzy milczą, na publicznie zadawane pytania. To zawsze wzbudza niepokój i podejrzenia, że nie wszystko będzie tak, jak głoszą lotne hasła.

Z treści oświadczenia nie wynika :

 

Relacja z I Wspólnej Konferencji PFSSK, PIGOSK i OIGOSK

W dniu 19.10.2019   odbyła się I Wspólna Konferencja Szkoleniowa zorganizowana przezPFSSK, PIGOSK, OIGOSK pt. „Rzetelna wiedza=efektywne szkolenie”.

 Na miejsce spotkania wyznaczono  Kompleks Gastronomiczno- Hotelowy GÓRSKI w miejscowości Proszenie koło Piotrkowa Trybunalskiego.

Prezes PFSSK Pan Krzysztof Bandos zabierając głos, przywitał obecnych na sali, i zapowiedział inaugurację pierwszego z cyklicznych corocznych spotkań . Poruszył temat braku zgody na wszechobecną krytykę nas, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów za złe szkolenie i egzaminowanie . Stwierdził że my instruktorzy nie możemy ponosić odpowiedzialności za rosnącą liczbę wypadków i kolizji, oraz za to, jaką drogą  pójdzie przyszły kierowca. Niestety brak naszemu środowisku przebicia politycznego. Federacja wielokrotnie ponawiała starania ,wskazując uwagi do istniejących przepisów, wykazując chęć współpracy przy tworzeniu zmian w już obowiązujących. Za każdym razem słysząc, że tak, ale nie teraz , później / wśród kierujących jest wielka rzesza wyborców, a więc może nie należy ich drażnić/.Dlatego też dobrze, że możemy w tak dużym gronie omówić nasze problemy.

 

Czy nas na to stać ? Czyli jak skórka, może nie być warta wyprawki.

Czy nas na to stać ? Czyli jak skórka, może nie być warta wyprawki. W aktywnej części środowiska nauki jazdy trwa dyskusja nad sensownością wprowadzenia samorządu zawodowego instruktorów. Panuje zgodność opinii, że jest wiele problemów w naszej branży, ale różne są zdania na temat sposobów ich rozwiązania. Inicjatorzy powołania samorządu uważają, że jego powstanie jest panaceum na choroby, które trawią nasze środowisko. Ale czy na pewno? W sferze haseł ogólnych wszystko brzmi optymistycznie:

  • poprawa BRD wskutek wzrostu umiejętności osób szkolonych
  • szanse na rozwój zawodowy, wyższe kompetencje, innowacyjność
  • poprawa standardów etycznych
  • wzmocnienie tożsamości przedsiębiorców prowadzących OSK
Każdy z nas chciałby tego, tak jak każdy chciałby być piękny, zdrowy i bogaty. Schody zaczynają się, gdy zastanowimy się, jakimi realnymi narzędziami samorząd miałby to osiągnąć, i ile może to nas kosztować. Bo przecież mamy być niezależni, samorządni i samofinansujący się.  

Samorząd zawodowy zbawienie czy udręka.

Samorząd zawodowy zbawienie czy udręka.

To nie jest łatwa odpowiedź. Relacje instruktora z samorządem porównałbym do małżeństwa, przy czym w tym przypadku, jeśli partnerzy się nie sprawdzają biorą rozwód. Z samorządem podpisujemy cyrograf na całe życie. Nigdy nie możemy być pewni jacy ludzie będą nami kierować, kontrolować, karać, nagradzać czy na pewno będą to osoby obiektywne.,  Wszyscy jesteśmy ,,uwikłani” w pewne zależności i relacje, czy to zawodowe pracodawca-pracownik, konkurent biznesowy,  czy też towarzyskie, znajomy z FB którego lubimy lub nie. Sympatie , antypatie, zawiść, czy poglądy, mogą rzutować na obiektywizm w działaniach. Co wybory to nerwówka. Zastanówmy się jednak nad głównym celem i pozostałymi, jakie stawia przed sobą samorząd czy, rzeczywiście moc sprawcza może być taka silna. -NADRZĘDNYM CELEM JEST POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. W przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele instytucji rządowych, powołanych do kreowania działań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, można wyliczyć tu:  

Zapraszamy do obejrzenia filmów z jazd na torze ODTJ Sieradz – więcej filmów w Galeria

Działania w projekcie „Pięć złotych minut – pomoc to moc” trwają

W projekcie I Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej "Pięć złotych minut - z nami bezpieczniej" dofinansowanym z funduszu prewencyjnego POMOC TO MOC PZU, a współorganizowanym przez nasze Stowarzyszenie, odbyło się już seminarium dla nauczycieli opiekunów drużyn i sędziów konkursu oraz trzy szkolenia BLS-AED certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji. W dwóch kursach brali udział członkowie SOSK. Przed nami jeszcze trzy kursy urazowe . Wszystkie szkolenia odbywają się w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 41 przy ul. Bartniczej 2. Do wsparcia działań w projekcie takich jak wydanie kalendarza oraz organizacja festynu "Z nami bezpieczniej" towarzyszącego finałowi konkursu, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 w OSIR przy ul. Siennickiej 40, włączyły się już: Wydawnictwo LIWONA, PIGOSK, ITS i Straż Miejska m.st. Warszawy. Zdjęcia poniżej.  

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie z wizytą w ODTJ WORD Sieradz

  24 września br. realizując działania statutowe organizacji, na obiekcie ODTJ WORD w Sieradzu zorganizowane zostało szkolenie z techniki jazdy dla instruktorów nauki jazdy - członków SOSK Warszawa. Następnie uczestnicy warsztatów, podczas spotkania integracyjnego w hotelu „ Na pól boru”, wymieniali się wrażeniami i wyrażali zadowolenie z udziału w tego typu szkoleniu oraz zgłaszali chęć uczestnictwa w innych podobnego typu spotkaniach. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia wyjeżdżali zadowoleni dziękując Dyrektorowi WORD Sieradz za zorganizowanie warsztatów, oraz miłe i życzliwe przyjęcie środowiska szkoleniowego Warszawy. Poniżej fotorelacja z wyjazdu do Sieradza i harmonogram zajęć.  

Archiwum

Zobacz także