7 sierpnia 2023 – SOSK w Warszawie świętuje Dzień Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Ten dzień obchodzony był przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie
w sposób szczególny, bowiem na 7 sierpnia 2023 na wniosek Zarządu SOSK, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, aby przedyskutować i ewentualnie podjąć uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia. Wniosek Zarządu podyktowany był pojawiającymi się często głosami o potrzebie zmiany nazwy, która będzie w sposób wyrazisty i jednoznaczny określała jaka grupa zawodowa stanowi trzon naszej organizacji. Wprawdzie wiadomo, że nie ma Ośrodków Szkolenia Kierowców bez instruktorów nauki jazdy, a jakość pracy poszczególnych OSK tylko w pewnym stopniu zależy od ich infrastruktury. Na efekty pracy ośrodka ogromy, a może nawet decydujący wpływ, ma jakość pracy instruktorów. Inną kwestią jest fakt, iż większość OSK w Polsce prowadzona jest przez instruktorów nauki jazdy. SOSK  w Warszawie zawsze adresował swoje działania do instruktorów nauki jazdy i wraz z innymi stowarzyszeniami zrzeszonymi w PFSSK, współorganizował Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku. Zawsze też akcentował i uświadamiał decydentom rolę jaką pełnią instruktorzy
w procesie edukacji przyszłych kierowców i kierowców. Troszcząc się o podnoszenie umiejętności
i wiedzy, a co za tym idzie jakości pracy instruktorów, SOSK organizował różne formy szkolenia nie tylko dla zrzeszonych w stowarzyszeniu instruktorów, spotkania i konferencje z władzami różnego szczebla , instytutami , podmiotami zajmującymi się poprawą bezpieczeństwa drogowego.

Zgodnie z oczekiwaniami w dniu wczorajszym Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców (SOSK), na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zmieniło nazwę stowarzyszenia na Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców (SIOSK).

Po zakończeniu obrad członkowie SIOSK udali się do Ośrodka Jazdy OFF Road 4x4 Drive-Position w Sękocinie Starym.

Tu na uczestników imprezy czekał wspólny obiad, a przejazdy na trasie ośrodka dostarczyły uczestnikom imprezy wielu wrażeń i pozwoliły nabyć nowe umiejętności. Gościem honorowym imprezy był Pan Tomasz Matuszewski - Zastępca Dyrektora WORD Warszawa.

W trakcie zebrania Panu  Zbigniewowi Papudze Prezesowi Wydawnictwa „LIWONA”, w podziękowaniu za wspieranie naszej organizacji i długoletnią współpracę, został wręczony akt przyjęcia  w poczet członków Stowarzyszenia i nadania tytułu „HONOROWEGO CZŁONKA” Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie.

https://photos.app.goo.gl/CgDNvogrHAvWbXLCA

W imieniu Zarządu - Prezes Jan Szumiał

Powstanie Warszawskie godzina ”W”


Szanowni Instruktorzy Nauki Jazdy, Kierownicy OSK, Dyrektorzy WORD-ów

Uczcijmy pamięć Powstańców Warszawskich. 1 sierpnia oznakujmy pojazdy szkoleniowe i egzaminacyjne barwami narodowymi ( chorągiewki), a o godzinie 17.00 zatrzymajmy się, stańmy przy pojazdach na 1 minutę i włączmy „klaksony” w ten sposób oddajmy cześć poległym i jeszcze żyjącym Warszawiakom, którzy w heroicznym zrywie pragnęli odpłacić się hitlerowskim najeźdźcom  za lata upodlenia, zniewolenia, ciągłego mordowania polskiego narodu.  Pragnęli żeby Warszawa była wyzwolona przez Warszawiaków.

 

„Offroadowy piknik instruktorów” – Zaproszenie

Szanowne Grono Instruktorskie

Nauczyciele jazdy mają niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i zasługują, by ich trud  zauważyć i docenić.
 Dzień 7 sierpnia jest okazją do refleksji nad misją instruktora nauki jazdy.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. odbyło się forum Polskich instruktorów nauki jazdy w którym wzięło udział 15 przedstawicieli organizacji i instytucji związanych ze szkoleniem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Podczas odbywającego się forum uczestnicy jednogłośnie uznali 7 sierpnia za swoje święto : „ Dzień Instruktora Nauki Jazdy.

( treści zasięgnięte z apelu z dn. 7 sierpnia 2018 roku do Marszałka Senatu RP podpisanego przez osoby uczestniczące w forum)

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie zaprasza Państwa do wspólnego świętowania Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy organizowanego przez SOSK Warszawa w formie spotkania integracyjnego połączonego z Off Roadem.

Termin spotkania 7 sierpnia 2023 r. – planowany program imprezy:

11.00 - zbiórka na parkingu na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 przy ul. Bartniczej 2.

11.30- przejazd oznakowanymi pojazdami szkoleniowymi w zwartym szyku do Drive Position w Sękocinie przy ul. Granicznej 15 gdzie odbędzie się Off Road (jazda samochodami terenowymi po torze offroadowym)

Ok. 13.00 rozpocznie się spotkanie integracyjne przy ognisku.

 

Kolejny materiał z Warszawskiego Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy – 12 czerwca 2023

Przedstawiamy Państwu notatkę z działalności Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich przy Urzędzie m. st. Warszawy, dotyczącą LICZBY WPISANYCH OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW, STACJI KONTROLI POJAZDÓW ORAZ INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY W LATACH 2021-2023 oraz działań kontrolnych podejmowanych przez Wydział.

Jan Szumiał Prezes SOSK

WYDZIAŁ NADZORU KONTROLI I REJESTRACJI POJAZDÓW ORAZ WYDAWANIA UPRAWNIEŃ

LICZBA WPISANYCH OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW, STACJI KONTROLI POJAZDÓW ORAZ INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY W LATACH 2021-2023

  OSK SKP INSTRUKTORZY/WYKŁADOWCY
2021 115 115 724/6
2022 120 116 706/6
2023 120 111 690/6
 

Rekrutacja na studia podyplomowe „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK WAT).

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu) została uruchomiona rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych pn. "Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców" (TPKEK).
Studia rozpoczną się w październiku br. i będą trwały dwa semestry (do czerwca 2024). Studia są prowadzone w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi. W imieniu WAT oraz Partnerów serdecznie zapraszam zainteresowanych. Rekrutacja elektroniczna pod linkiem: https://irk.wat.edu.pl/pl/offer/SP_23_24/programme/WMEKKCNP/?from=registration:SP_23_24

 

Wystąpienie przedstawiciela Wojskowej Akademii Technicznej w trakcie Warszawskiego Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy – 12 czerwca 2023

W czasie Forum wystąpił również przedstawiciel WAT, Pan Piotr Kwitowski Koordynator studiów TPKEK. Zaprezentował do kogo skierowana jest oferta Studiów Podyplomowych "Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców", zakres zagadnień poruszanych w czasie zajęć oraz sprawy organizacyjne związane ze studiami. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną WAT.

Jan Szumiał Prezes SOSK

Wystąpienie przedstawicielki ITS w trakcie Warszawskiego Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy – 12 czerwca 2023

Kolejnym materialem z Forum jest prezentacja towarzysząca wystąpieniu Pani Marii Dabrowskiej-Loranc, ktora zapoznała uczestnikow forum z badaniami ITS dotyczacymi zdarzeń drogowych na Mazowszu ze szczegolnym uwzględnieniem młodych kierowców, seniorów i użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz UTO.

Jan Szumiał Prezes SOSK

Zagadnienia poruszane w trakcie Warszawskiego Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy – 12 czerwca 2023

Przedstawiamy wszystkim Państwu, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w Warszawskim Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy 12 czerwca 2023, a są zainteresowani poruszaną w jego trakcie problematyką, cykl prezentacji zaprezentowanych przez zaproszonych na Forum gości. Jako pierwszą przedstawiamy prezentację towarzyszącą wystąpieniu Pana Michała Bazyluka z PWPW zatytułowaną: „Prezentacja dla OSK”

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, gdyż w najbliższych dniach pojawią się prezentacje ITS oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej Instytutu Pojazdów i Transportu WAT.

Jan Szumiał Prezes SOSK

Bezpieczny przejazd

W dniu 14 czerwca br. na przejeździe kolejowo-drogowym w Warszawie przy ul. Golędzinowskiej, przy nastawni Warszawa Praga, PKP Polskie Linie Kolejowe zaprosiły przedstawicieli instytucji i organizacji mających w swoich zakresach działań edukację na rzecz bezpieczeństwa na drogach oraz media na pokaz symulacji niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych będący elementem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”

Przedstawiono także, jak powinni prawidłowo zachować się uczestnicy tych zdarzeń w celu zminimalizowania skutków, a szczególnie uniknięcia obrażeń i uratować życie ludzkie.

 

Lista gości zaproszonych na Warszawskie Forum Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy

Lista gości VIP zaproszonych do udziału w Warszawskim Forum
Kierowników OSK i Instruktorów Nauki Jazdy

Ministerstwo Infrastruktury

1. Pani Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. Pan Marek Dworak Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Drogowego i Ruchu Rowerowego; Przewodniczący Komisji Weryfikacji i Rekomendacji Pytań

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

1. Pan Krzysztof Krakowiecki- Kulesza Dyrektor

2. Pani Maria Wrona-Żółtowska Z-ca Dyrektora

3. Pani Ewa Kowalewska Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień

Wojskowa Akademia Techniczna

1. Pan Piotr Kwitowski Koordynator Centrum Wiedzy Wydział Inżynierii Mechanicznej  Instytut Pojazdów i Transportu

 

Archiwum

Zobacz także