Chcesz uniknąć problemów, pamiętaj aby korzystając ze stref płatnego parkowania w Warszawie zwracać uwagę na wpisywane do pamięci parkomatu dane identyfikacyjne swojego pojazdu!

W Warszawie na wielu ulicach i parkingach działa system płatnego parkowania. Jego kontrola pozostaje w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Opłata jest obowiązkowa za postój w miejscach do tego przeznaczonych, oznakowanych znakami pionowymi i poziomym od poniedziałku do piątku
w godzinach 8 00 - 20 00. Kontrola jest dokonywana za pomocą specjalistycznego pojazdu z kamerą na dachu, która odczytuje numery rejestracyjne pojazdu i łącząc się elektronicznie z systemem sprawdza czy na dany numer jest wykupiony bilet. Pojazd przejeżdża dwukrotnie w odstępie co najmniej 5 minut, żeby uniknąć sytuacji, że ktoś właśnie idzie do parkomatu i jeszcze nie zapłacił.

 

Wideokonferencja zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury – 19.05.22

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber zaprosił 19 maja o godz. 13:30 do udziału w wideokonferencji przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców jak również wielu pokrewnych branżowych organizacji, w sprawie prawidłowego funkcjonowania PKZ i wydawania kart kwalifikacji kierowcy.

Wnioski po konferencji w sprawie funkcjonowania PKZ i szkolenia kierowców zawodowych są następujące:

 

Alkohol a prowadzenie pojazdów!

Przyłączając się do międzynarodowej kampanii społecznej „Wrong Side of the Road”, której szkolenie O KAŻDY PROMIL ZA DALEKO zaprezentowaliśmy Państwu w oddzielnym poście, udostępniamy obrazy z prezentacji omawiającej zagadnienia związane z alkoholem i zagrożeniami wynikającymi ze spożycia go przez użytkownika ruchu drogowego. Prezentację „Dlaczego alkohol jest groźny?” opracował i wykorzystywał w czasie wykładów w Praskiej Auto Szkole Jan Szumiał. Źródłem informacji zawartych w slajdach jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze względu na zagrożenia wynikające dla innych użytkowników ruchu drogowego ze strony osób prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu i olbrzymie koszty społeczne związane ze skutkami wypadków, zachęcamy do kontynuowania i wzbogacania o nowe elementy edukacji przyszłych kierowców w tym zakresie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem prezentacji w formacie Power Point mogą kontaktować się z Prezesem Janem Szumiał.

 

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę z udziałem przedstawicieli SOSK

W dniu 14 maja br., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyła się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę zorganizowana przez MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców w Polsce. W pielgrzymce wzięła udział również delegacja naszego stowarzyszenia na czele której stał Jan Szumiał Prezes a towarzyszyli mu: Andrzej Waligórski i Marek Laskowski.

O KAŻDY PROMIL ZA DALEKO – Innowacyjne szkolenia dla kierowców już dostępne w Polsce!


O KAŻDY PROMIL ZA DALEKO, to polska edycja międzynarodowego programu edukacyjnego Wrong Side of the Road. Kampania szkoleniowa jest skierowana do kierowców, a jej celem jest zwrócenie uwagi, że jedna błędna decyzja, jak powrót samochodem do domu po spożyciu alkoholu, może nieodwracalnie wpłynąć na całe życie człowieka. Szkolenie online dostępne jest na stronie: https://drinkdriving-drinkiq.diageoplatform.com/ Projekt jest wspólnym, globalnym przedsięwzięciem firmy Diageo i Instytutu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Badań i Szkoleń UNITAR (ang. United Nations Institute for Training and Research).

 

Zaproszenie na XXI na pielgrzymkę kierowców na Jasną Górę – 14 maja 2022

Szanowni Państwo, MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zapraszają na coroczną Ogólnopolską Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę. Przed przerwą  spowodowaną covid-19  reprezentacja naszego Stowarzyszenia  regularnie brała w niej udział. Zapraszam do powrotu do tego zwyczaju.

Proszę o zgłaszanie chęci udziału. Pozdrawiam. J. Szumiał

Wielkanoc 2022

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Szanowni Państwo, prezentujemy tekst rozporządzenia wykonawczego MI do Ustawy o transporcie drogowym, dotyczacego szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy z dn 25.03.22 oraz rozporządzenia wykonawczego MI do Ustawy o kierujących pojazdami, dotyczącego wydawania karty kwalifikacji kierowcy z dn 4.04.22

Przekazanie defibrylatora szkoleniowego AED przez członków SOSK Szkole Podstawowej nr 206

30 marca 2022 w Szkole Podstawowej nr 206 wchodzącej w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie, w czasie zajęć z pierwszej pomocy dla uczniów klas młodszych, prowadzonych przez panią Monikę Wojciechowską nauczyciela i instruktora BLS-AED Europejskiej Rady Resuscytacji, odbyło się uroczyste przekazanie, przez Prezesa i członka honorowego SOSK, szkoleniowego urządzenia AED wspomnianej placówce. Należy nadmienić, iż Zespół Szkół nr 41, jako jedna z nielicznych szkół posiada prawdziwe urządzenie AED, dostępne w centralnym miejscu szkoły. Maria Krzysztoporska i Jan Szumiał pomysłodawcy i współorganizujący wraz z Fundacją Prometeusz w latach 2012-2019 Konkursy Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej "Pięć złotych minut", mając świadomość jak ważnym, w łańcuchu przeżycia, jest wczesne użycie AED, postanowili przekazać urządzenie treningowe uczniom Zespołu Szkół, aby mogli ćwiczyć i doskonalić umiejętność obsługi urządzenia AED znajdującego się w budynku ich szkoły.

 

Ulotka informacyjna

str 1

Szanowni Państwo!

Przygotowaliśmy ulotkę zawierającą informacje o kategoriach prawa jazdy, minimalnych godzinach szkolenia w zakresie tych kategorii oraz wymaganym minimalnym wieku uprawniającym do kierowania. Materiał przygotowany w formie ulotki może posłużyć do celów informacyjnych dla ewentualnych klientów Państwa ośrodków. Ulotka może być drukowana dwustronnie jako ulotka oraz jednostronnie jako mały plakacik do umieszczenia na tablicy informacyjnej.

Życzymy dalszych sukcesów w pracy szkoleniowej!.

str 2

Archiwum

Zobacz także