Nowe kwalifikacje: studia podyplomowe w WAT: teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców

19.01.24

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu) trwa nabór na unikalne studia podyplomowe pn. "Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców" (TPKEK).
Studia rozpoczną się w lutym br. i będą trwały dwa semestry (do lutego 2025). Studia są prowadzone w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi.
W imieniu WAT oraz Partnerów serdecznie zapraszam zainteresowanych, w tym nauczycieli, którzy chcieli by uzyskać nowe, unikatowe uprawnienia.
Studia kierujemy m.in. do:
 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów,
 • kierowników ośrodków szkolenia kierowców,
 • pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
 • urzędników starostw i urzędów marszałkowskich, sprawujących nadzór odpowiednio nad procesem szkolenia i egzaminowania
 • nauczycieli, którzy chcieli by poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne i nabyć nowe, unikatowe uprawnienia
 • osób zainteresowanych kształceniem i egzaminowaniem kierowców
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji Słuchaczy m.in. w zakresie:
 1. Nowe kwalifikacje: studia podyplomowe w WAT: teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców techniki samochodowej.
 2. Przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami.
 3. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 4. Psychologii, w tym psychologii transportu.
 5. Aktualizacji i rozszerzenia ogólnego wykształcenia technicznego i prawnego.
Więcej informacji w załączonej ulotce, oraz:
 1. Na stronie internetowej WIM (https://www.wim.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-oferta-dydaktyczna/studia/dydaktyka-oferta-studia-podyplomowe.html)
 2. Na stronach internetowych Partnerów.
Kontakt: tpkek@wat.edu.pl , tel. +48 261 839 276
Serdecznie zapraszamy!
Z poważaniem
Piotr Kwitowski Koordynator studiów TPKEK
           

Życzenia Noworoczne

            Życzę wszystkim, aby ten Nowy 2024 Rok przyniósł każdej i każdemu z nas  rozwiązania na które czekamy i żebyśmy patrzyli na siebie nawzajem z życzliwością i wyrozumiałością             w imieniu Zarządu SIOSK Warszawa i własnym Jan Szumiał Prezes

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok!

19.12.23

XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ,, WSPÓŁCZESNE OBLICZA BEZPIECZEŃSTWA BRD – Ratownictwo – Pierwsza Pomoc” – Gdańsk 7.12.2023

08.12.23

W dniu 7.12 2023 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła  się XVIII Konferencja  „Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa ' BRD, Ratownictwo, Pierwsza Pomoc”. Organizatorem Konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Fundacja ,, Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo'' oraz KW Policji w Gdańsku. Nasze Stowarzyszenie jako sygnatariusza EK BRD reprezentowali prezes Jan Szumiał, wiceprezes Zbigniew Muszyński oraz nasz członek honorowy pani Maria Krzysztoporska. Konferencja była podzielona na 4 moduły: MODUŁ 1 - Edukacja, prewencja i nowe technologie. Omówiono w nim podstawowe problemy edukacji w zakresie BRD we wczesnym wieku szkolnym oraz niedostatki w systemie szkolenia i egzaminowania. Ciekawe było przedstawienie nowych technologii stosowanych w samochodach i ich wpływ na bezpieczeństwo, takich jak system rozpoznawania znaków czy asystent pasa ruchu. MODUŁ 2 - Ekologia i bezpieczeństwo. W tym module zaprezentowano nowoczesne rozwiązania w motoryzacji, mające wpływ na ochronę środowiska, np. inteligentne systemy przepływu ruchu, strefy niemisyjnego transportu, czy rozwój samochodów elektrycznych. MODUŁ 3 -  Alkohol NSP -zagrożeniem w ruchu drogowym. Wciąż na naszych drogach wielu kierowców jeździ pod wpływem substancji psychoaktywnych  i alkoholu. Choć statystyki pokazują tendencję zniżkową, to i tak osoby „ pod wpływem” stanowią duży odsetek sprawców wypadków. MODUŁ 4 - Ratownictwo medyczne jako stały element BRD W tym module omówione zostały mechanizmy współpracy służb uczestniczących w ratownictwie drogowym. Wskazano na konieczność lepszego wykorzystania nowoczesnych technik łączności dla usprawnienia współpracy.  

Zbigniew Muszyński

 

Apel MI i MFiPR do podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, zrzeszających szkoły nauki jazdy oraz działających na rzecz rozwoju branży

29.11.23

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury apelują do szkół nauki jazdy, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, zrzeszających szkoły nauki jazdy czy działających na rzecz rozwoju branży o wzmożoną aktywność edukacyjną dotyczącą zwiększania świadomości społecznej: - o zakazie parkowania na miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przez osoby do tego nieuprawnione, - o wysokości kar związanych z nieuprawnionym parkowaniem na tzw. „kopertach”, - o tym, że nawet chwilowe nieuprawnione parkowanie może stanowić istotną przeszkodą dla osoby z niepełnosprawnością w dostępie do usług danego podmiotu.

Miejmy nadzieję, iż podjęcie wzmożonej aktywności edukacyjnej dotyczącej zwiększania świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami pozwoli na pokonanie barier i problemów, z jakimi na co dzień spotykają się te osoby.   Z podziękowaniem za pomoc w dotarciu do jak największej liczby adresatów w imieniu Zarządu PIGOSK.    

Dyrektor Biura PIGOSK

Wojciech Góra

   

II Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 22 listopada 2023

23.11.23

22 listopada 2023, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Wołomińskiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyło się II Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem:

„Rowery i inne urządzenia transportu osobistego. Najważniejsze zagadnienia dla wspólnego bezpieczeństwa na drodze.”

 Konferencji obejmowała trzy panele dyskusyjne prowadzone przez wybitnych praktyków i ekspertów:

 • nadzór nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz ratownictwo drogowe
 • edukacja
 • infrastruktura
Do udziału w konferencji stacjonarnej zaproszeni byli przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego, specjaliści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawiciele policji, straży pożarnej i instytucji działających na rzecz BRD, a także dyrektorzy lokalnych instytucji oświatowych. Zaproszenie otrzymało również nasze Stowarzyszenie. Spotkanie stało się okazją do rozmów, podczas których doszło do wstępnych porozumień pomiędzy przedstawicielem SOSK i uczestnikami Forum dotyczących wspólnych działań.    

Jan Szumiał

Seminarium 15 listopada 2023 o zawodzie instruktora nauki jazdy i egzaminatora

19.11.23

W dniu 15 listopada 2023 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego skierowane do ekspertów ds. szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców, przedstawicieli instytutów naukowych i wyższych uczelni, przedstawicieli instytucji i urzędów. Seminarium otworzyli i powitali zaproszonych gości: Bożenna Chlabicz prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym; Dorota Olszewska prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa i dr. Andrzej Najmiec Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Stowarzyszenie nasze reprezentowali: Jan Szumiał prezes i Zbigniew Muszyński wiceprezes. Prelekcje wygłosili: Konrad Romik Sekretarz Krajowej Rady BRD Tomasz Matuszewski sekretarz Mazowieckiej Rady BRD Zaufanie publiczne Witold Wiśniewski prezes Polskiego Klastra Edukacyjnego  Ustawy o zawodach Andrzej Najmiec Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy w CIOP-PIB Potrzeby i możliwości wsparcia Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy w działaniach edukacyjnych Prof. Marcin Ślęzak Dyrektor ITS  Kompetencje w transporcie drogowym –stan aktualny.

Moderatorem panelu branżowego „ Czy jest nam potrzebna ustawa kompetencyjna” był Tomasz Matuszewski wice dyrektor WORD w Warszawie.

Jan Szumiał

 

Dzień Edukacji Narodowej Życzenia dla braci instruktorskiej

14.10.23

    Dziś jest Dzień Edukacji Narodowej, a więc nie tylko nauczycieli i osób pracujących w szkołach, chociaż w obecnej rzeczywistości profesja ich jest nie do pozazdroszczenia. My instruktorzy i instruktorki nauki jazdy także edukujemy, ale trochę w innym zakresie. Szkolenie nasze jest nakierowane głównie na zapewnienie bezpieczeństwa na drodze poprzez wpajanie przyszłym kierowcom i osobom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe właściwych zachowań podczas uczestniczenia w ruchu drogowym. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku obiecano nam przyznanie karty nauczyciela, zafundowano dodatkowe szkolenie i egzaminy. Skończyło się na obietnicy. Dzień Edukacji Narodowej jest również naszym świętem i dlatego pozwolę sobie w imieniu całego Zarządu Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie złożyć całej braci instruktorskiej życzenia: rozumnych i inteligentnych kursantów, a także szacunku ze strony osób szkolonych i pozytywnych wyników szkolenia Za Zarząd SOSK Warszawa Jan Szumiał Prezes

„Szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym”

13.10.23

W dniach 6-7 października Zarząd Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców ( dawniej: Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców) w Warszawie zorganizował dla członków organizacji coroczne warsztaty dla instruktorów nauki jazdy. Każdego roku tego typu spotkania organizujemy na terenach innych obiektów. Każdy obiekt ma inną infrastrukturę i specyfikę . Instruktorzy techniki jazdy prezentują odmienne poglądy i preferencje co pozwala zapoznać się z różnorodnymi sposobami prowadzenia szkoleń  zależnymi od regionu. W tym roku skorzystaliśmy z gościnności ODTJ Faworyt w Wasilkowie. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia na obiekcie przeznaczonym do doskonalenia techniki jazdy w bezpiecznych torowych warunkach wyposażonym w urządzenia destabilizujące tor jazdy tzw. szarpak, płytę poślizgową z kurtynami wodnymi, pierścieniem ze zraszaczami wodnymi, tor szkoleniowy o długości 2 km . Wieczorem był czas na dyskusje, wzajemną wymianę zdań i opinii co do sposobu prowadzenia szkoleń   w poszczególnych ośrodkach. Drugiego dnia zajęcia teoretyczne podczas których m. in. omówione zostały zmiany zachodzące w prawie o ruchu drogowym, definicjach i przepisach dotyczących prawa jazdy i szkolenia przeprowadzone były przez centrum Szkolenia Kierowców ALFA. Uczestnicy tego wydarzenia wyjeżdżali usatysfakcjonowani i w dobrych humorach. Jan Szumiał Prezes  

Darmowy kurs na prawo jazdy dla każdego 18 latka?

13.10.23

 2023-10-10  Tomasz Piętka darmowe prawo jazdyegzaminkierowcanowe przepisyprawo jazdy     Na spotkaniu wyborczym we Wrocławiu Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przedstawiając plany wyborcze partii Prawo i Sprawiedliwość w zakresie edukacji poinformowała zainteresowanych, że „Młodzi ludzie w szkołach średnich, którzy kończą 18 lat będą mieć darmowy kurs prawa jazdy. Wszyscy. Wszyscy, którzy będą chcieli” https://wroclaw.tvp.pl/73117622/obietnice-wyborcze-marszalek-elzbiety-witek I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie brak doprecyzowania tak postawionej obietnicy. Młodzież bardzo entuzjastycznie zareagowała na tą propozycję, ale większość słuchających i czytających nie wzięła pod uwagę, że jest to na razie wyłącznie obietnica wyborcza. Żadnego szczegółowego wyjaśnienia nie znajdziemy także w programie wyborczym PIS. Jest tam tylko jedno zdanie w tym temacie i brzmi ono następująco: „Dodatkowo każdy osiemnastolatek będzie mógł odbyć w szkole bezpłatny kurs na prawo jazdy.” Warto tu wskazać, że propozycja ta znajduje się w części programu o nazwie: „Perspektywa do 2031 r.” a więc czas jej realizacji może być odroczony nawet o 8 lat. Trudno też, poza wypowiedzią Pani Marszałek, znaleźć jakieś informacje dotyczące tych planów. Nie wskazano także jak miałaby wyglądać realizacja tego pomysłu. Jedyne co wiemy to to, że program będzie dotyczył wyłącznie 18 latków. A więc Ci co już ukończyli lub niedługo ukończą 18 lat nie będą już mogli z niego skorzystać.   A więc podsumowując:

 1. Nie jest określony termin wprowadzenia darmowych, odbywanych w szkole, kursów na prawo jazdy. Patrząc na perspektywę 2031 nie musi on być szybki.
 2. Nie są rozpoczęte, żadne prace, nawet koncepcyjne nad wprowadzeniem tego pomysłu w życie.
 3. Na razie jest to wyłącznie obietnica, która ma pokrycie w jednym zdaniu na 188 stronie programu wyborczego PIS.
 4. Program przypuszczalnie będzie dotyczył wyłącznie 18 latków.
 

Archiwum

Zobacz także