Warsztaty instruktorskie- postawmy na nowoczesność.

W kolejnym swoim felietonie chciałem poruszyć sprawę warsztatów instruktorskich. Wśród wielu wątków, które często przewijają się na naszych forach, dyskutujemy o jakości szkolenia, o wykształceniu instruktorów, o potrzebie ustawicznego podnoszenia wiedzy, oraz o wzroście kompetencji szkoleniowców. Tu właśnie chciałem rozszerzyć temat samokształcenia. W dobie tak rozwiniętych mediów, gdzie powszechność wiedzy z każdej dziedziny jest na wyciągnięcie ręki, a właściwie na kliknięcie paru klawiszy na komputerze, zasadnym staje się pytanie, czy wszystkim spośród nas chce się podnosić swoje kwalifikacje? Instruktorzy po kursach zdobywają określoną, powiedziałbym bazową wiedzę, która później jest weryfikowana przez komisję egzaminacyjną, jednakże jak dotychczas nie powstała żadna uczelnia, szkoła czy kurs, który z miejsca gwarantowałby absolwentowi pełen profesjonalizm, stąd ambitni ludzie, którzy chcą być dobrzy w swoim zawodzie, ciągle dokształcają się.  

Koalicja aktywnych

Wszystkie organizacje takie jak: stowarzyszenia, federacje, izby gospodarcze i inne, działające dla dobra środowiska szkoleniowego, podniesienia prestiżu zawodu i poprawy jakości szkolenia, powinny nadal istnieć i współpracować, wzajemnie się wspierać, nie konkurować ze sobą. Można zwracać sobie na wzajem uwagę na popełniane błędy, a nawet małą efektywność czy bezczynność, ale robić to z intencją budowania  silnej grupy zawodowej. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być utworzenie koalicji aktywnych w skład której weszłyby wszystkie funkcjonujące już podmioty zajmujące się szkoleniem z zakresu przepisów ruchu drogowego, jak również grupa inicjatywna stawiająca sobie za zadanie powołanie samorządu instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Dlaczego?  

Stowarzyszenie czy samorząd?

W ostatnim czasie w naszym środowisku toczy się dyskusja nad przyszłością branży szkoleniowej. Impulsem stał się przygotowany projekt ustawy o SZIE. Inicjatorzy idei samorządu wśród głównych celów wymieniają podwyższenie poziomu zawodowego instruktorów poprzez ściślejszy nadzór oraz bardziej profesjonalne warsztaty zawodowe. Pytanie czy celów tych nie da się osiągnąć dużo prostszymi i tańszymi środkami? Bo o kosztach tego przedsięwzięcia autorzy pomysłu mówią jakby mniej. W projekcie ustawy zakłada się bardzo rozbudowany aparat biurokratyczny. Krajowe Izby mają mieć w strukturach Zjazd Izby, Radę Izby, Komisję Rewizyjną, Komisję Kwalifikacyjną, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Oprócz tego mają być Okręgowe Izby z takimi samymi organami.  

DOBRE KROPLE OCZY LECZĄ.

Dobre krople oczy leczą. Tym oto tytułem chciałem rozpocząć swój drugi felieton. Obserwując nasze środowisko da się zauważyć, że coś wisi w powietrzu, ogólna apatia, nerwówka brak chęci do pracy, szukanie na forach może ktoś tchnie w nas nutkę nadziei. Jeżdżąc po mieście w dniu święta instruktora, byłem jedną z dwóch firm  na Bemowie, które chorągiewką manifestowały to wydarzenie. ,,Ubrałem” swoje samochody zrobiłem zdjęcia i chciałem je opublikować, jednak stwierdziłem że moja radość też była sztuczna, bo jak tu się cieszyć samemu. Wszyscy czegoś oczekują.  Nadzieja- to pragnienie zaistnienia określonego stanu rzeczy i tak jeśli zagłębimy się w szczegóły to stwierdzam, że wszyscy chcą tego samego, niezależnie czy są na prawicy czy na lewicy naszych zmagań- lepszych warunków pracy i płacy, rzetelnego zatrudnienia, stabilnego ustawodawstwa i zadowolenia z tego co robią. Czy to jest dużo? Na pewno nie. Od jakiegoś czasu trochę zatraciliśmy się w walce o systemowe rozwiązania, zupełnie zapomnieliśmy o załatwianiu naszych bieżących bolączek, jakże często górnolotne określenia o naszej misji, powołaniu, przysłaniają nam to, do czego ten zawód został powołany. Zbawienie świata pozostawmy misjonarzom, księżom etc….. Rolą lekarza jest leczyć, budowlańca budować, rolą instruktora jest szkolić kierowców, zgodnie z rozporządzeniem, zgodnie z istniejącym prawem, zgodnie z najlepszą wiedzą jaką dysponujemy, nie sposób pominąć tu również czynnika biznesowego, który pozwoli nam i naszym rodzinom godziwie żyć.  

PIASKIEM PO OCZACH

Szanowni koledzy i koleżanki, wiem że po tym artykule zdobędę wielu wrogów, ale z czasem zrozumiecie o czym piszę. Prowadzę firmę już od 30 lat. Były lata dobre dla biznesu i były złe. Jak jest teraz? Dla mnie umiarkowanie. Cały czas „biję się z myślami” gdzie jest nasza przyszłość i w jakim kierunku zmierzamy. Zastanawiam się jakie konsekwencje mogą wywołać nowe zmiany. Z jednej strony zawsze byłem ich zwolennikiem, zarówno na polu własnej firmy, jak i na płaszczyźnie działań społecznych. Piękne ideały, wszechobecne slogany o poprawie bezpieczeństwa, na które my jako instruktorzy nauki jazdy będziemy mieli wpływ, są tylko naszym życzeniem i długo pozostaną w sferze marzeń. Na bezpieczeństwo ma wpływ wiele czynników. W pierwszej kolejności to zachowania kulturowe w przestrzeganiu prawa, inne mają Słowianie, inne Germanie, a jeszcze inne Arabowie czy narody wschodu. Na drugim miejscu postawiłbym infrastrukturę drogową i  organizację ruchu. Na trzecim miejscu prewencję i kontrolę nad egzekwowaniem prawa. Jest jeszcze szereg różnych elementów i gdzieś w tym łańcuszku przewinie się również sposób szkolenia.  

Apel Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

W minionym roku 7 sierpnia po raz pierwszy instruktorzy poprzez oznaczenie samochodów szkoleniowych biało – czerwonymi chorągiewkami podkreślali ich Święto. Ocenia się, że grupa zawodowa instruktorów i wykładowców nie jest dobrze zorganizowana branżowo i społecznie. Powodów takiego stanu jest wiele. Na pewno nie sprzyjają temu: - wielogodzinna dzienna praca, - niskie wynagrodzenie, - nieuczciwa konkurencja, - brak szacunku dla szkolonych w ruchu od innych uczestników, - trudności w organizacji pracy z uwagi na wymogi kursantów, - zatory drogowe, - wysokie temperatury, - duże odległości do OSK i WORD przy miernej komunikacji publicznej i wiele innych przyczyn. Jeżeli zawód instruktora nie będzie doceniany, to nie osiągniemy dobrych wyników szkolenia. Dzisiaj powszechnie narzekamy na niską kulturę poruszających się po drogach. Nasuwają się pytania, jak będzie dalej i czy bezpieczeństwo na drogach się poprawi. Bez wątpliwości rola instruktorów jest tutaj nieodzowna. Oznaczcie chorągiewkami nasze samochody w dniu jutrzejszym. Podkreślmy swoją obecność w procesie szkolenia i świętujmy Dzień Instruktora 2019.         Z instruktorskim pozdrowieniem. Krzysztof Szymański, prezes PIGOSK  

7 SIERPNIA – Dzień Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

7 sierpnia, w dniu proklamowania Dnia Instruktora Nauki Jazdy i Doskonalenia Techniki  Jazdy, zachęcam  do oflagowania pojazdów nauki jazdy. Ze względu na okres zaawansowanych wyjazdów urlopowych spotkanie integracyjne  warszawskiego środowiska szkoleniowego odbędzie się 19 września br. w Centrum Badań  i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance, na które serdecznie zapraszamy wszystkich, niezależnie od przynależności do naszej organizacji ( nie tylko członków SOSK). Zgłoszenia proszę kierować do: Prezesa SOSK Jana Szumiał (jan.szumial@gmail.com) lub V-ce Prezesa Bogusława Sarny (biuro@sarbo.pl) do dnia 30 sierpnia 2019.   Jan Szumiał Prezes SOSK Warszawa

W dniu 1 sierpnia obchodzona będzie 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jesteśmy organizacją  powstałą w Warszawie i działającą na rzecz jej mieszkańców. Powinniśmy w tym  dniu  oddać hołd powstańcom 1944 roku oraz cywilnym mieszkańcom Warszawy poległym w czasie powstania. Proszę, aby wszystkie pojazdy szkoleniowe oflagować i o godzinie „W” - 17.00 zatrzymać się, wysiąść z samochodów i na minutę włączyć sygnały dźwiękowe oddając, w ten sposób cześć walczącym i poległym w czasie Powstania Warszawskiego.

25 lat od wpisania zawodu „Instruktor Nauki Jazdy” do klasyfikacji zawodów

25 maja 2020 roku upłynie 25 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie klasyfikacji zawodów  i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 1995 nr 48 poz. 253). Podjęcie prac nad nową klasyfikacją zawodów spowodowane zostało potrzebą określenia aktualnej i przewidywanej na najbliższe lata struktury zawodowej   w Polsce. Konieczne to było między innymi dla uruchomienia w naszym kraju skomputeryzowanego systemu obsługi rynku pracy. Drugim ważnym powodem podjęcia prac było ratyfikowanie przez Polskę Konwencji nr 160 oraz Zaleceń nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących statystyki pracy. Wiązało się z koniecznością dostosowania naszej klasyfikacji do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO - 1988, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji Statystyki Pracy w Genewie w 1987 r. W w/w Rozporządzeniu zawód instruktora nauki jazdy, znalazłszy się w grupie 33 NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY, otrzymał numer 3310103.  

Zaproszenie na III Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Instruktorów i Egzaminatorów – 13-14 września 2019 w Milanowskiej Wólce

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia i Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców zaprasza instruktorów i egzaminatorów do udziału do udziału w III Ogólnopolskim Zlocie Motocyklowym, który odbędzie się w Milanowskiej Wólce w dniach 13-14 września 2019. Warto zarezerwować sobie ten termin w kalendarzu i dojechać na imprezę. wziąć udział w interesującym spotkaniu i skorzystać z udanego odpoczynku, który gwarantują organizatorzy. Zgłoszenia na stronie GSOS.

Zobacz także

Energy Gaz PolskaArchiwum